งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน หุ้น 225,324, ,800, ทุน สำรอง 22,738, ,265, ทุน สะสม อื่นๆ 8,803, ,303, เงินรับ ฝาก 610,493, ,509,

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค เงินค้างจ่าย 6,019, ,003, เงินกำไรสุทธิ 26,155, ,630, รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 989,165, ,900, ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 722,143, ,866, จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 566,181, ,688,

3 รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค ชำระคืน จากสมาชิก 399,068, ,412, เงินกู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อ สิ้นปี 889,255, ,143, ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google