งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเลข ทบ.27145 หน่วย พัน. ช. คมศ. พิกัด NR 293005 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง รยบ. เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเลข ทบ.27145 หน่วย พัน. ช. คมศ. พิกัด NR 293005 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง รยบ. เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเลข ทบ.27145 หน่วย พัน. ช. คมศ. พิกัด NR 293005 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง รยบ. เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT

2 รยบ. เทท้าย 10 ตัน ISUZU แบบ FXZ13NFY หมายเลข ทบ.21490 หน่วย ช. ร้อย.14 พิกัด 47 PNQ 4383297303 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง

3 รยบ. เทท้าย 10 ตัน 6X6 TIEMA แบบ TMSC2626AZ หมายเลข ทบ.23270 หน่วย ช. พัน.1 รอ. พิกัด 47PPR7270231730 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง

4 รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ. หลา HITACHI แบบ EX200 หมายเลข ทบ.13876 หน่วย ช. พัน.51 พิกัด NR 811009 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง


ดาวน์โหลด ppt หมายเลข ทบ.27145 หน่วย พัน. ช. คมศ. พิกัด NR 293005 ก่อน ดำเนินการซ่อมบำรุง หลัง ดำเนินการซ่อมบำรุง รยบ. เทท้าย 5 ตัน ประกอบเครื่องยก NISSAN แบบ CWM431MHRT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google