งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD แผ่นนี้ ไม่ได้มุ่งหวัง กำไร แต่มุ่งหวังให้ เด็กไทย “ ไม่กลัว ฟิสิกส์ ” --------รายได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย มอบแด่ มูลนิธิ วัดสวนแก้วเพื่อเด็กไทย อีกหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD แผ่นนี้ ไม่ได้มุ่งหวัง กำไร แต่มุ่งหวังให้ เด็กไทย “ ไม่กลัว ฟิสิกส์ ” --------รายได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย มอบแด่ มูลนิธิ วัดสวนแก้วเพื่อเด็กไทย อีกหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD แผ่นนี้ ไม่ได้มุ่งหวัง กำไร แต่มุ่งหวังให้ เด็กไทย “ ไม่กลัว ฟิสิกส์ ” --------รายได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย มอบแด่ มูลนิธิ วัดสวนแก้วเพื่อเด็กไทย อีกหลาย ๆ คน ที่ไม่มีโอกาส แม้แต่ จะเรียน ฟิสิกส์ START

2 การบวกเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ในพิกัด คาร์ทีเซียน การบวกเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ( กฎ การสลับที่ ) การบวกเวกเตอร์ 3 เวกเตอร์ ( กฎ การเปลี่ยนกลุ่ม ) การลบเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของ 2 เวกเตอร์ การใช้ไมโครมิเตอร์ การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ ( รถ ) การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ ( กราฟ ) การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไซน์ Physics Flash Animation (Vol.1) Click Here Exit

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 สามารถติดต่อ ขอรับ CD ชุดนี้ และชุดต่อไปได้ โดย ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ในราคา ??? บาท (??? คือยอดเงินที่ ท่านเห็นว่า เหมาะสมกับค่า CD โดยส่วนที่เหลือ ทางผู้จัดทำจะสบ ทบเข้ามูลนิธิวัด สวนแก้ว ) นายสุรเชษฐ์ กฤช แสงโชติ ครูวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์ ( องค์การ มหาชน ) 364 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทร. 0-2441- 5219 หรือติดต่อทาง E-Mail Physicspurepure@h otmail.com กรุณารอสักครู่โปรแกรมกำลังปิดตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt CD แผ่นนี้ ไม่ได้มุ่งหวัง กำไร แต่มุ่งหวังให้ เด็กไทย “ ไม่กลัว ฟิสิกส์ ” --------รายได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย มอบแด่ มูลนิธิ วัดสวนแก้วเพื่อเด็กไทย อีกหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google