งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPANY PROFILE +66 (0) 83-466-3597, +66 (0) 84-830-8416, +66 (0) 92-385-6436, +66 (0) 38-688-791 39/65 Moo 4 Tumbol Tubma Amphur Muang Rayong 21000

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPANY PROFILE +66 (0) 83-466-3597, +66 (0) 84-830-8416, +66 (0) 92-385-6436, +66 (0) 38-688-791 39/65 Moo 4 Tumbol Tubma Amphur Muang Rayong 21000"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPANY PROFILE +66 (0) 83-466-3597, +66 (0) 84-830-8416, +66 (0) 92-385-6436, +66 (0) 38-688-791 39/65 Moo 4 Tumbol Tubma Amphur Muang Rayong 21000 admin@tplm.co.th, www.tplm.co.thadmin@tplm.co.th 1 Crane Inspection

2  Objective  Safety  Type of Crane  Inspection  Test Load  Form  Property of Inspector  Experience 2

3 1.1 To use correctly via characteristics of the job 1.2 Safety during work 1.3 To meet the requirements of the Department of Labor Standards Law 3

4 People - Age - Knowledge - Consciousness - Motivation Machine - Performance - Maintenance - How to use Workflow - Equipment - Accessories - Work plan 4

5 Awareness (The way to consideration awareness of safety)  Working in high place  Working in wet floor  Working in confined  Working in the road  Working in loud noise  Working with machine  Working with electricity  Working in unfavorable condition  Wbmj orking with chemical  Prevent and protect conflagrations 5

6 3.1 Overhead Crane ( แบบ คป.1, ปจ.1, Other Form) 3.2 Mobile Crane ( แบบ คป.2, ปจ.2, Other Form) 6

7 3.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (Overhead Crane) หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขา ตั้ง หรือบนล้อเลื่อน 7

8 3.2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัวซึ่งติด ตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง 8

9 4.1 Overhead Crane - Overall Inspection 9

10 Criterion 4.1.1 นายจ้างที่ใช้ ประกอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบปั้นจั่นต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะ และคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตปั้นจั่นกำหนดไว้ ( ถ้าไม่มีคู่มือ การใช้งานต้องให้วิศวกรกำหนดขึ้นเป็นหนังสือ ) 10

11 4.1.2 ต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นทุกๆ ระยะตามกฎหมาย กำหนด - ให้นายจ้างบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รองรับไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ในระหว่างการทำงาน 11

12 4.1.3 ให้นายจ้างจัดให้มีการควบคุมให้มี สลิงเหลืออยู่ ในกว้านไม่น้อยกว่า สองรอบ 12

13 4.1.4 ตรวจสอบตะขอและชุดล๊อคป้องกันสลิงหลุดจากตะขอ ปั้นจั่น 13

14 4.1.5 ส่วนหมุนต้องมีที่ครอบปิด - ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Coupling) 14

15 4.1.6 ปั้นจั่นที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีบันได / ราวจับ / โครงกัน ตก 15 4.1.7. มีพื้นกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น ของปั้นจั่นที่ต้องมีการจัดทำพื้นและทางเดิน

16 4.1.8. มีเครื่องดับเพลิงในห้องบังคับเครน 16 4.1.9 ฐานปั้นจั่นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง 4.1.10 ขณะที่ปั้นจั่นทำงานต้องมีสัญญาณเสียง และแสงเตือนตลอดเวลา

17 4.1.11 มีป้ายบอกพิกัดการน้ำหนักการยก, รอกตะขอติดป้าย เตือนอันตราย 17 4.1.12 ตรวจสอบ ห้ามใช้เชือกลวดเหล็กกล้าที่ชำรุดบกพร่อง เข้าลักษณะห้ามใช้ ( ห้ามใช้สลิงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 95 % เส้นลวดขาดไม่เกิน 3 เส้นในหนึ่งเกลียว, ไม่ชำรุดจากการถูกบดกระแทก, ความร้อนหรือสนิม )

18 4.1.12 ความยาวเกลียว ( Lay length ) คือระยะช่วงของเส้น ลวดเกลียวพันรอบศูนย์กลางของแนวกลาง 1 รอบ 18

19 4.1.13 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางรอกและสลิงดังนี้ - 18 ต่อ 1 รอกปลายแขน,16 ต่อ 1 รอกตะขอ, 15 ต่อ 1 รอก หลังแขน 19

20 4.1.14 ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ลูกจ้างได้ ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 4.1.15 มีผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกมัดหรือผู้ ควบคุมปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรม 20

21 4.1.16 กรณีปั้นจั่นใช้เครื่องยนต์ จัดทำสิ่งครอบปิดท่อไอเสีย ถังเก็บท่อเก็บติดตั้งในลักษณะไม่เกิดอันตรายเมื่อเกิด รั่วหรือหก มีมาตรการในการเก็บเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงสำรองด้วย ความปลอดภัย 4.1.17 เมื่อมีการใช้ปั้นจั่นใกล้สายไฟ ให้รักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 4.1.18. ต้องจัดทำเครื่องหมายหรือเครื่องกั้นแสดง เขต อันตรายระหว่างการทำงาน 21

22 4.1.19. ทดสอบการทำงานของเครน 22 ขึ้น – ลงตะขอตรวจสอบ ลิมิต สวิทช์ เคลื่อนที่ Bridge,Trolley ตรวจสอบการทำงาน TrolleyBridge

23 23 ชุดควบคุม สวิตซ์ฉุกเฉิน

24 4.2 Mobile Crane 24 ขาหยั่ง รอยฉีกร้าว ตรวจสอบไฮดรอลิก

25 25 ตรวจสอบองศางาน ตรวจสอบรอกสลิง ตรวจสอบเครื่องยนต์ ตรวจสอบตะขอ

26 26 ตรวจสอบสลิงที่ปลายแขนปั้นจั่น ตรวจสอบสลิงที่ตะขอปั้นจั่น ตรวจสอบ Safety device ตรวจสอบสายไฮดรอลิก

27 5.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (Overhead Crane) Test Weight 27 ทดสอบที่ 1.25 เท่าของ น้ำหนักที่ใช้จริงโดยไม่เกินพิกัดยกอย่าง ปลอดภัย

28 28 Holding 10-15 Minute Holding 10-15 Minute

29 5.2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) 29 ทดสอบ Test load ตาม Load Chart Holding 10-15 นาที

30 6.1 Overhead Crane - ใช้ คป.1 หรือ ปจ.1 ( ตามเอกสารแนบ ) ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานปี 2552 6.2 Mobile Crane - ใช้ คป.2 หรือ ปจ.2 ( ตามเอกสารแนบ ) ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานปี 2552 30

31 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ควบคุม ระดับ สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล เลขทะเบียน สก.3420 ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ. ศ. 2542 ( ตามเอกสาร แนบ ดูได้ที่ www.tplm.co.th )www.tplm.co.th - ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน / ปั้นจั่น ( ตาม เอกสารแนบ ดูได้ที่ www.tplm.co.th )www.tplm.co.th 31

32 พ. ศ. 2555 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ศรีราชา ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( แหลมฉบัง ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ชลบุรี ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ระยอง ) 32

33 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น Hi-P (Thailand) Co,Ltd พ. ศ. 2556 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ศรีราชา ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( แหลมฉบัง ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ชลบุรี ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ. เอส ที พี แอนด์ ไอ ( ระยอง ) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น Hi-P (Thailand) Co,Ltd 33

34 34


ดาวน์โหลด ppt COMPANY PROFILE +66 (0) 83-466-3597, +66 (0) 84-830-8416, +66 (0) 92-385-6436, +66 (0) 38-688-791 39/65 Moo 4 Tumbol Tubma Amphur Muang Rayong 21000

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google