งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 http://www.udclick.com/home1/index.php?option=com_content&task=view&id=56172&Itemid=117071 http://zoowildlifevet.com/?p=957

3 3 http://zoowildlifevet.com/?p=681

4 254 nm เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 200-400 nm, UV-C 200-280, UV-B 280-315 nm, UV-A 315-400 nm 4 http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilization.php

5 5 http://www.heraeus-noblelight.com/fileadmin/user upload/PDF/disinfection/UV Disinfection in Water Treatment72xok.pdf

6 6 http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/MicroBio_p017.shtml

7  การส่งผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism  อัตราการไหลของน้ำผ่าน UVGI Unit  ความเข้มของแสง UV-C output (µW/cm 2 )  Microorganism UV dose required (µW.S/Cm 2 ) 7

8  การส่งผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism  อัตราการไหลของน้ำผ่าน UVGI Unit  ความเข้มของแสง UV-C output (w/cm 2 )  Microorganism UV dose required (µW.S/Cm 2 ) 8 http://www.emperoraquatics.com/uv_transmissibility.php

9  การส่งผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism  อัตราการไหลของน้ำผ่าน UVGI Unit  ความเข้มของแสง UV-C output (w/cm 2 )  Microorganism UV dose required (µW.S/Cm 2 ) 9 http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_flow_rate.php

10  การส่งผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism  อัตราการไหลของน้ำผ่าน UVGI Unit  ความเข้มของแสง UV-C output (µw/cm 2 )  Microorganism UV dose required (µW.S/Cm 2 ) 10 http://www.technilamp.co.za/Portals/140/docs/5281.pdf

11 UV-C = Specific UV wavelength 190-280 nm (most effective at 254 nm) UV Intensity = ความเข้มของแสงอัลตราไวโลเล็ต (µw/cm 2 ) UV Dose = ปริมาณแสงอัลตราไวโอเล็ต (µW.s/cm 2 ) UV Transmittance = ค่าการส่งผ่านของแสงอัลตราไวโอเล็ต UV Disinfection = การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต UVGI : UV Germicidal Irradiation = การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต UV Housing, UV Chamber, UV Vessel = ส่วนที่น้ำไหลผ่านและถูกฆ่าเชื้อโรค Pathogenic microorganism = สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ก่อโรค Target Microorganism = สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นเป้าหมาย Microorganism UV Dose Required = ปริมาณแสงอัลตราไวโอเล็ตที่ต้องการ ในการฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดต่างๆ ในการฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดต่างๆ 11

12 12 http://www.emperoraquatics.com/CLP_029301-C_032210_LR.pdf

13 13 http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_flow_rate.php

14 14 http://www.weloveshopping.com/template/e1/showproduct.php?pid=14990392&shopid=199291 http://www.resun-china.com/en/ProductInfo.aspx?ProID=374&ProClass=101

15 Marine white spot โรคจุดขาว 15 http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php

16 Marine velvet โรคสนิมเหล็ก 16 http://zoowildlifevet.com/?p=957

17 • โรคแผลด่าง ในปลากะพงขาว (Flexibacter maritimus) • โรคที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus sp. ในปลากะพงขาว • โรคจุดขาว (Marine white spot, Marine ich) เกิดจาก Cryptocaryon sp. • โรคสนิมเหล็ก (Marine Velvet) Amyloodinium sp. • โรคแสนปม (Lymphocystis) เกิดจากไวรัสกลุ่ม Iridovirus • โรคที่เกิดจากไวรัสกลุ่ม Iridoviridae เช่น โรคครีบดำในลูกปลากะพง ขาว ลูกปลากะรัง และในพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว 17 http://www.vet.uga.edu/VPP/clerk/Kurkjian/index.php

18 18 http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_disinfection.php

19 Marine velvet โรคสนิมเหล็ก Marine white spot โรคจุดขาว 19 http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php

20 20 http://www.emperoraquatics.com/Microorganism_UVDose_Chart.pdf

21 21 http://www.emperoraquatics.com/germicidal-uv-lamp-information.php

22 22 http://www.emperoraquatics.com/germicidal-uv-lamp-information.php

23 23

24 โรคตัวด่าง+โรค จุดขาว+โรค สนิมเหล็ก โรคตัวด่าง+โรค จุดขาว+โรคจาก ไวรัสกลุ่ม Iridovirus โรคตัวด่าง+โรคจุด ขาว+โรคสนิม เหล็ก+โรคจาก ไวรัส 24

25 Marine velvet โรคสนิมเหล็ก Marine white spot โรคจุดขาว 25 http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php

26 • น้ำขุ่นต้องใช้ UV Dose มากขึ้น • น้ำใส % UVT สูงขึ้น • ต้องมีหน่วยกำจัดตะกอนออก จากระบบ เช่น ใยแก้ว, ถุงกรอง • น้ำไหลเร็ว ได้ UV Dose น้อย ใช้หลอด UV มากขึ้น • น้ำไหลช้า ได้ UV Dose มาก ใช้หลอด UV น้อยลง • ต้องควบคุมอัตราไหลให้ พอดี โดยปรับลดขนาดปั๊ม หรือ ใช้วาวล์ควบคุม 26

27 เพื่อนำไปคำนวณปริมาณแสง UV ในหัวข้อต่อไป 27 http://www.technilamp.co.za/Portals/140/docs/5281.pdf

28 Target Microorganism Marine velvet โรคสนิมเหล็ก 105,000 µWs/cm 2 Marine white spot โรคจุดขาว 280,000 µWs/cm 2 28 http://www.coastalaqua.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=93&id=16:-moving-bionet-filter-mbf

29 เช่น หลอด TUV Philips 36 w, UV-C output 14 w, Ø 26 mm, ยาว 120 cm พื้นที่ผิว = 2¶r x h = 2 x 22/7 x 1.3 x 120 = 980 cm 2 UV-C Output (µW) = 34,300,000 µW หลอด TUV Philips 36 w 1 หลอด = 14 w, 1 w = 1,000,000 µW = 14,000,000 µW จำนวนหลอด UV = 34,300,000/14,000,000 หลอด = 2.45 หลอด = 2.45 หลอด 29

30 รู้คุณสมบัติ หลอด •ความยาว (cm) •Ø (mm) •จำนวนหลอด ออกแบบ UVGI Unit •เขียนแบบ หรือ ร่างแบบ •รู้รายการวัสดุ อุปกรณ์ การเลือก วัสดุ •หาซื้อง่าย ในท้องถิ่น, ในประเทศ •มีประสิทธิภาพ และ ราคาประหยัด การประกอบ •ไม่ซับซ้อน •ซ่อมบำรุงได้เอง 30

31 รายการวัสดุ&อุปกรณ์ • ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว 1 ท่อน • ฝาครอบมือ Ø 6 นิ้ว 2 ฝา • ท่อ PVC Ø 2.0 นิ้ว 1 ท่อน • ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 1.5 นิ้ว 6 ตัว • ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 1.5 นิ้ว 6 ตัว • ข้องอ 90 Ø 2.0 นิ้ว 4 ตัว • บอลวาวล์ Ø 2.0 นิ้ว 1 ตัว • แผ่นสแตนเลส 1 แผ่น • หลอด UV-C 36 W 3 หลอด • หลอดควอซ 3 หลอด • แผ่นปะเก็น หนา 1/8 นิ้ว • สว่านเจาะ, เลื้อย, หินเจีย • ลวดเชื่อม PVC • กาวซิลิโคนใส • กาวอีป๊อกซี่ 31

32 • ตรวจสอบการรั่วซึม • ตรวจวัดอัตราไหลของน้ำ ผ่าน UVGI Unit ให้ ใกล้เคียงกับการคำนวณ • ตรวจสอบการหมุนเวียนน้ำ ในระบบ ว่ามีการล้นหรือไม่ • แก้ไขปรับปรุง UVGI Unit 32

33 33

34 34

35 http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=31706 35


ดาวน์โหลด ppt 1. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google