งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Letter of Condolence & Sympathy จดหมายแสดงความเสียใจและความเห็นใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Letter of Condolence & Sympathy จดหมายแสดงความเสียใจและความเห็นใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Letter of Condolence & Sympathy จดหมายแสดงความเสียใจและความเห็นใจ
Unit 8 Letter of Condolence & Sympathy จดหมายแสดงความเสียใจและความเห็นใจ

2 I share your sympathy on this occasion.
สำนวนวลีที่สำคัญ I share your sympathy on this occasion. (ฉันขอแสดงความเห็นใจร่วมกับคุณมา ณ โอกาสนี้) We are terribly regret to hear that …. passed away. (พวกเราเสียใจจริงๆที่ทราบข่าวว่า..บุคคล/ใคร..ได้เสียชีวิต) I am writing to express my sincere sympathy. (ฉันเขียนจดหมายแสดงความเสียใจด้วยความเห็นใจของฉันจริงๆ) Please accept my condolences/sincere sympathy during this time of sorrow. (กรุณารับความเสียใจ/ความเห็นอกเห็นใจของฉัน ในช่วงเวลาอันเศร้านี้) I have just heard with deeply regret of the death of your father and I am writing to express my sincere sympathy. (ฉันเพิ่งทราบข่าวด้วยความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของพ่อคุณ และฉันเขียนจดหมายมาเพื่อแสดงความเห็นใจด้วยความจริงใจ)

3 ตัวอย่างที่ 1 : ตัวอย่างจดหมายแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต
(Formal - แบบเป็นทางการ) Dear Helen, I have just heard with deeply regret of the death from accident of your son yesterday. Please accept my sympathy during this time of sorrow. If there is anything on this occasion, please let me know. Sincerely yours, Pranee Jitdee Mrs. Pranee Jitdee

4 ตัวอย่างจดหมายตอบกลับแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต
(Formal - แบบเป็นทางการ) Dear Mrs. Jitdee, We thank you for your letter of sympathy. We received your letter on November 20, 2010. We would like you to know how your sympathy to us. We accept your best wishes. Sincerely yours, Helen Striker Mrs. Helen Striker

5 ตัวอย่างที่ 2 : ตัวอย่างจดหมายแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต
(Informal - แบบไม่เป็นทางการ) Dear Samantha, Paula and I regret to hear that your mother passed away. We are shocked and distressed to learn of loss of your mother. Please accept our sincere sympathy. And if there is anything we can help, please let us know. Best Regards, Mark Walsberg

6 ตัวอย่างจดหมายตอบกลับแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต
(Informal - แบบไม่เป็นทางการ) Dear Paula and Mark, Thank you for your letter of sympathy dated on 21st of November, I have to accept this matter. Your kind letter is very comfort to me. Thank you once again for the best wishes to me. Best regards, Samantha Jones

7 Exercises Write the letter of congratulations to one of your clients because she just has got a baby. Write the letter of condolence and sympathy to someone you know (either formal or informal) about his / her husband / wife passed away. And also write a reply letter.


ดาวน์โหลด ppt Letter of Condolence & Sympathy จดหมายแสดงความเสียใจและความเห็นใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google