งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Invitations Telephoning ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 การสนทนาทาง โทรศัพท์ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 พูดบทสนทนาตามที่กำหนด ให้ได้ถูกต้อง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Communication Focus Talking on the phone ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Mrs. Gibson : Hello………… ………………………………. Adam : Oh, hello. Mrs. Gibson Adam…………… Laura? Mrs.Gibson : I’m afraid……. …………………………….. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Adam: Oh, that’s a nuisance. Mrs.Gibson: …………….. a message? Adam: No, thanks. Just tell her I phoned and I’ll …………. later. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Mrs.Gibson : OK. I’ll do that. Bye for now. Adam: Bye ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Talking on the phone Saying your name

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Saying your name This is / It’s Adam here This is It’s Adam speaking Not I am Adam speaking.

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Asking for somebody Can I speak to Laura? Not speak with Is Laura there/ in? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 Taking/leaving messages Can I / you take a message? Can I leave a message? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 Making a decisions I’ll call back later.

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Mrs. Gibson : Hello………… ………………………………. Adam : Oh, hello. Mrs. Gibson Adam…………………… ………………………. Laura? Mrs.Gibson : I’m afraid……. …………………………….. This is Mrs. Gibson speaking speaking Can I speak to she’s out ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 Adam: Oh, that’s a nuisance. Mrs.Gibson: …………….. a message? Adam: No, thanks. Just tell her I phoned and I’ll …………. later. Can I take call back ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 Mrs.Gibson : OK. I’ll do that. Bye for now. Adam: Bye ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 Call1 A: Hello,228560. B: Oh, hello.Can I speak to John, please? A: I’m afraid he’s out. B: Oh, that’s a nuisance. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 A: Can I take a message? B: No, it’s all right. Thank you. I’ll call back later. Bye.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล call 2 A:Hello.7474380. B: Oh, hello. Sak. It’s Malee here. A: Oh, hello, Malee. B: Are you doing anything on Saturday morning? A: No, I’m not. Why? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 B: Well, would you like to come swimming with me? A: Yes, I’d love to. B: Great! Let’s meet outside the swimming pool at 11 o’clock. A: OK. See you there at 11 o’clock. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 B: OK. See you there at 11 o’clock on Saturday. Bye. A: Bye. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 message1 You want to speak to Jane You want to talk to her about the weekend. You’ll phone back later. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 message2 You want to speak to Dave You want to ask him to meet for a coffee at eleven o’clock tomorrow. You want him to call you back,so you leave your phone number. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 NEXT AT THE PARTY


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google