งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ระบบสารสนเทศ การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2 ความต้องการของระบบ Hardware System Software
CS IPD Reimbursement Software

3 Hardware Personal Computer Pentium III 500 MHz ขึ้นไป RAM 64 MB
Hard Disk 10 GB CD ROM 12 X Network Interface Card และ/หรือ Modem 56 K (Internal / External) เครื่องพิมพ์ Laser

4 System Software Microsoft Window 98 SE Thai Edition
Internet Explorer v. 5.5 – 6.0 MS Outlook 2000

5 CS IPD Reimbursement Software
โปรแกรมงานระบบเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการของ สกส.

6 การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อระบบ
การติดตั้ง Internet การเชื่อมโยงกับ ISP การกำหนด Mail server

7 การติดตั้ง Internet (Windows 95/98)
กรณีที่ ร.พ. ไม่มีระบบ LAN ติดตั้ง Modem Dial up Networking การติดตั้ง Network Adapter และ Network Protocol กรณีที่ ร.พ. มีระบบ LAN

8 การเชื่อมโยงกับ ISP Ginet ISP อื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุข
เครือข่ายของหน่วยงานต้นสังกัด

9 การกำหนด Mail Server Mail clients Outlook Express 5.5 MS Outlook 2000

10 การตั้งค่า Outlook Express 5.5

11 การตั้งค่า Microsoft Outlook 2000

12 การเตรียมคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำงาน
VFP runtime VFP application program Directory ต่างๆ การ ตั้งค่า (configuration) ของแต่ละ รพ.

13 การติดต่อ/แก้ไขปัญหา (1)
เครือข่ายและ การเชื่อมโยงขัดข้อง โปรแกรมงานมีข้อบกพร่อง สอบถามวิธีการใช้โปรแกรมในกรณีพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีขั้นตอนกำหนดไว้

14 การติดต่อ/แก้ไขปัญหา (2)
ข้อมูล ความเข้าใจเรื่องรหัส ICD-10, ICD9-CM DRG ข้อมูล ความเข้าใจเรื่องการจัดหมวดค่ารักษาพยาบาล

15 การติดต่อ/แก้ไขปัญหา (3)
ขั้นตอนการรับส่งธุรกรรม และการสอบถามผลตรวจสอบธุรกรรม การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดและการจัดส่งใหม่

16 การติดต่อ/แก้ไขปัญหา (4)
การเบิกฏีกาจากคลังจังหวัด สิทธิต่างๆ การตกลงพิเศษ

17 การติดต่อ/แก้ไขปัญหา (5)
การส่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เอกสารที่เรียกเพิ่ม การตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google