งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน สวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน สวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน สวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ

2 ความต้องการของ ระบบ Hardware Hardware Hardware System Software System Software System Software System Software CS IPD Reimbursement Software CS IPD Reimbursement Software CS IPD Reimbursement Software CS IPD Reimbursement Software

3 Hardware Personal Computer Pentium III 500 MHz ขึ้นไป RAM 64 MB Hard Disk 10 GB CD ROM 12 X Network Interface Card และ / หรือ Modem56 K (Internal / External) เครื่องพิมพ์ Laser

4 System Software Microsoft Window 98 SE Thai Edition Microsoft Window 98 SE Thai Edition Internet Explorer v. 5.5 – 6.0 Internet Explorer v. 5.5 – 6.0 MS Outlook 2000 MS Outlook 2000

5 CS IPD Reimbursement Software โปรแกรมงานระบบเบิกจ่าย ค่ารักษาผู้ป่วยใน สวัสดิการการรักษาพยาบาล ข้าราชการของ สกส.

6 การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ ระบบ การติดตั้ง Internet การติดตั้ง Internet การติดตั้ง Internet การติดตั้ง Internet การเชื่อมโยงกับ ISP การเชื่อมโยงกับ ISP การเชื่อมโยงกับ ISP การเชื่อมโยงกับ ISP การกำหนด Mail server การกำหนด Mail server การกำหนด Mail server การกำหนด Mail server

7 การติดตั้ง Internet (Windows 95/98) กรณีที่ ร. พ. ไม่มีระบบ LAN กรณีที่ ร. พ. ไม่มีระบบ LAN ติดตั้ง Modem Dial up Networking การติดตั้ง Network Adapter และ Network Protocol กรณีที่ ร. พ. มีระบบ LAN กรณีที่ ร. พ. มีระบบ LAN การติดตั้ง Network Adapter และ Network Protocol

8 การเชื่อมโยงกับ ISP Ginet ISP อื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายของ หน่วยงานต้นสังกัด

9 การกำหนด Mail Server Outlook Express 5.5 Outlook Express 5.5 MS Outlook 2000 MS Outlook 2000 Mail clients

10 การตั้งค่า Outlook Express 5.5

11 การตั้งค่า Microsoft Outlook 2000

12 การเตรียม คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ทำงาน VFP runtime VFP application program Directory ต่างๆ การ ตั้งค่า (configuration) ของแต่ ละ รพ.

13 การติดต่อ / แก้ไข ปัญหา (1) เครือข่ายและ การ เชื่อมโยงขัดข้อง โปรแกรมงานมี ข้อบกพร่อง สอบถามวิธีการใช้ โปรแกรมในกรณีพิเศษ ต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีขั้นตอน กำหนดไว้

14 การติดต่อ / แก้ไข ปัญหา (2) ข้อมูล ความเข้าใจเรื่อง รหัส ICD-10, ICD9-CM DRG ข้อมูล ความเข้าใจเรื่อง การจัดหมวดค่า รักษาพยาบาล

15 การติดต่อ / แก้ไข ปัญหา (3) ขั้นตอนการรับส่งธุรกรรม และการสอบถามผล ตรวจสอบธุรกรรม การแก้ไขรายการที่ ผิดพลาดและการจัดส่ง ใหม่

16 การติดต่อ / แก้ไข ปัญหา (4) การเบิกฏีกาจากคลัง จังหวัด สิทธิต่างๆ การตกลงพิเศษ

17 การติดต่อ / แก้ไข ปัญหา (5) การส่งข้อมูลเพื่อการ ตรวจสอบ เอกสารที่เรียกเพิ่ม การตรวจเยี่ยม สถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน สวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google