งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์. DataProcessInformation Text Voice Image Video etc Calculate Sum Sort Merge etc Text Voice Image Chart etc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์. DataProcessInformation Text Voice Image Video etc Calculate Sum Sort Merge etc Text Voice Image Chart etc."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์

2

3 DataProcessInformation Text Voice Image Video etc Calculate Sum Sort Merge etc Text Voice Image Chart etc

4 Computer Network Business E English Language

5  Computer ◦ Hardware  Computer Architecture ◦ Software  OS  Application  Tools  Programming  Database Tools  etc ◦ Data/Information  MIS,TPS,DSS,EIS, Databass, Warehouse, Mining ◦ Procedure  SA, SE, Manual  Network ◦ Data Communication  OSI  Protocol  Server Service  Computer Network ◦ Internet, Intranet ◦ Open Platform ◦ Interoperability ◦ Parallel System ◦ Distributed System

6  Business ◦ Business Function ◦ Organization ◦ Marketing ◦ Accounting ◦ HR ◦ Sale ◦ etc  +  TPS  MIS  DSS  EIS  CRM  etc

7

8 CPU CU ALU Memory RAM ROM Output Monitor Printer Input Mouse Keyboard Light pen Digitizer Tough Pad Secondary Hard disk CD-ROM Handy Drive Disk Memory Card

9

10  mili (m) = x 1/10 3  Micro (µ) ) = x 1/10 6  Nano (n) ) = x 1/10 9  Pico(p) ) = x 1/10 12 ความจุ = B (Byte) ความเร็ว = bps (bit/sec) ความถี่ = Hz (Hertz)  Kilo (K) ) = x 10 3  Mega (M) = x 10 6  Giga (G) = x 10 9  Terta (T) = x 10 12  Peta (P) = x 10 15

11 ปัญหา + ความรู้ = ปัญญา ปัญญา + การปฏิบัติบ่อย ๆ = ทักษะและ ความชำนาญ


ดาวน์โหลด ppt อ. กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์. DataProcessInformation Text Voice Image Video etc Calculate Sum Sort Merge etc Text Voice Image Chart etc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google