งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศน. ไพฑูรย์ ปลอด อ่อนและ อ. ศรชัย เกษมสุข. Objective 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 2. มีและใช้ e-mail เพื่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศน. ไพฑูรย์ ปลอด อ่อนและ อ. ศรชัย เกษมสุข. Objective 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 2. มีและใช้ e-mail เพื่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศน. ไพฑูรย์ ปลอด อ่อนและ อ. ศรชัย เกษมสุข

2 Objective 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 2. มีและใช้ e-mail เพื่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนได้ 3. เข้าใจและใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานใน โรงเรียนได้

3 Internet Working ISP TOT, TT&T, CAT,SAMART Dial up ADSL Leased Line Satellite

4 Internet Service WWW Chat FTP E-learning E-mail Telnet Blog E-commerce Entertainment

5 Technical Terms Homepage Host HTML ISP LAN Log in Modem Router Search engine Address ADSL Browser Clients Compose Dial Up E-mail FTP Guest Book Server Spam mail Down Load Up Load URL WAN WLAN Web Master

6 Internet Connecting 1 ADSL ROUTER

7 Internet Connecting 2 Internet

8 Networking 1.Computer name 2.Workgroup 3.Set up Home or Small office Network 4.File Sharing 5.Drive Sharing 6.Print Sharing


ดาวน์โหลด ppt โดย ศน. ไพฑูรย์ ปลอด อ่อนและ อ. ศรชัย เกษมสุข. Objective 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 2. มีและใช้ e-mail เพื่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google