งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที 1 เริ่มต้น Windows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที 1 เริ่มต้น Windows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที 1 เริ่มต้น Windows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

2 HARDWARE SOFTWARE แนะนำส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติกา ร (Operating System) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

3 INPUT PROCESSING OUTPUT STORAGE หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4 รู้จักกับคอมพิวเตอร์ PC / Hardware  จอภาพ  CASE  เม้าส์  แป้นพิมพ์

5 รู้จักกับ Software ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) : โปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Hardware 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) : โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์การทำงานที่แตกต่างกัน

6 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) อดีต ปัจจุบัน โปรแกรม A โปรแกรมควบคุม Hardware ของ โปรแกรม A โปรแกรม B โปรแกรมควบคุม Hardware ของ โปรแกรม B โปรแกรม A โปรแกรม B os

7 แนะนำ Windows XP Windows XP แบ่งได้ 3 ประเภท 1.Windows XP Home Edition เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน มีคุณสมบัติเด่น ๆ ด้านระบบมัลติมีเดีย ดูหนังฟังเพลง สามารถต่อ เข้าเป็นระบบเครือข่ายภายในบ้านได้ รวมทั้งมี ระบบการขอความช่วยเหลือระยะไกล 2.Windows XP Professional เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามสำนักงาน มีคุณสมบัติ พื้นฐานเช่นเดียวกับ Home Edition แต่เพิ่มความ สามารถในการรักษา ความปลอดภัยมากขึ้น 3.Windows XP 64-Bit Edition เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความสามารถของ คอมพิวเตอร์ในระดับสูง เนื่องจากเวอร์ชั่นนี้ สนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่ ออกแบบ สำหรับหน่วยประมวลผลในตระกูล Intel Itanium ( ระดับสูง ) และอื่นๆ อีกมาก

8 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ 1.CPU Intel Pentium / Celeron ความเร็ว สัญญาณนาฬิกา แนะนำให้ใช้ 300 MHz ขึ้นไป ) หรือ CPU ตระกูล AMD K6 / Athlon / Duron 2.Memory หรือ แรม อย่างต่ำแนะนำให้ใช้ 512 MB 3.Hard disk อย่างต่ำ 20 GB 4.VGA Card และจอภาพที่มีความละเอียดระดับ Super VGA (800 x 600) หรือสูงกว่า 5.CD-Rom หรือ DVD Drive 6.Keyboard และ Mouse

9 Log On เพื่อใช้งาน Windows XP การ Log on เป็นการจำกัดให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นที่จะเข้าใช้ เครื่องได้ โดยมีหน้าจอให้คลิกเลือกผู้ใช้โดยระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ (User account) และรหัสผ่าน (Password)

10 เริ่มทำงานด้วยปุ่ม Start การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อง ให้คลิก ที่ปุ่ม Start แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ All Programs จะ ปรากฏโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องดังภาพข้างล่าง

11 รู้จักกับ Notification Area Notification Area เป็นพื้นที่ด้านขวาของ taskbar เกี่ยวกับระบบ Notification Area

12 การปรับแต่ง Windows ให้เหมือน รุ่นเก่า การเปลี่ยนหน้าตา ของ Windows XP ให้มีหน้าตาเป็น Windows 98/ME/2000 1.Click Desktop >Properties 2.Tab Theme > Windows Classic

13 ออกจาก Windows XP อย่างถูก วิธี การออกจากระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ควรปิดโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมดให้ เรียบร้อยก่อน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Start จะปรากฏ แถบเมนูให้เลือกดังรูป Log Off คือ การออกจากระบบเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ โดยกลับไปรอเข้าระบบใหม่อีกครั้ง Turn Off หรือ Shut Down คือ การปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์

14 Shut Down มี 3 แบบ Stand By คือ เป็นการลดพลังงานของ เครื่องลงชั่วคราว ข้อมูลอาจสูญหายได้ หากเครื่องมีปัญหา Turn Off คือ การปิดโปรแกรมทั้งหมด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Restart คือ การปิดโปรแกรมทั้งหมดและ เริ่มต้นกระบวนการทำงานของเครื่องใหม่

15 Hibernate การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเก็บ สภาพแวดล้อมการทำงานไว้ และเมื่อเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไป ระบบจะทำงาน ตามสภาพแวดล้อมเดิมก่อนปิดเครื่อง วิธีการกำหนด Start>Setting>Control Panel>Power Option > Tab Hibernate > check box  Enable hibernate


ดาวน์โหลด ppt บทที 1 เริ่มต้น Windows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google