งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ boonlert@nstda.or.th http://stks.or.th, http://stks.or.th/wiki

2 ประเด็น รู้จัก STKS กิจกรรม STKS กับ Open Source Software Open Source Software เพื่อการศึกษา

3

4 บริการความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ จัดการความรู้ สวทช. พัฒนาสื่อดิจิทัล

5 OSS & Freeware กับ STKS Joomla OpenBiblio PHPMyLibrary Koha Greenstone DSpace Firefox + Zotero OpenOffice.org Izarc, 7-zip PDF Creator CamStudio LexiTron XnView FileZilla, WinSCP

6 STKS กับการขยายผลต่อ โครงการส่งเสริมการใช้ Open Source Software : OSS สัญจรกับสถาบันการศึกษา – ภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา – สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม STKS ให้คำแนะนำและสนับสนุนภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำ หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโอเพนซอร์ส สำหรับ นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม STKS ให้คำแนะนำการประยุกต์นำ OSS เป็นสื่อ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ – การใช้ Greenstone กับวิชา Digital Library และ Metadata – การใช้ OpenBiblio, PHPMyLibrary กับรายวิชาการวิเคราะห์และ ลงรายการ, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ – การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla

8 ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ภาพหน้าเว็บ openbiblio สภาการศึกษา

9 ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ KOHA

10 เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ILS - KOHA e-Learning – LearnSquare & SCORM Courseware

11

12 เอกสารเผยแพร่

13 OpenOffice.org Certificate

14 จัดการความรู้ด้วย OSS ภาพ nstdair, stks intranet, stks blog

15 NSTDA IR

16 NSTDA BLOG

17 รู้จัก OSS ตามกลุ่มกิจกรรมของ STKS Digital Collections Automated Library ILS – Integrated Library System KM – Knowledge Management e-Learning IR – Institutional Repository e-Museum Digital Archives

18 Automated Library / ILS ILS Module – มาตรฐาน - MARC – ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) – ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) – ระบบงานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC Module) – ระบบงานพัฒนาทรัพยากร (Acquisition Module) – ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module)

19 Automated Library / ILS KOHA OpenBiblio PHPMyLibrary

20 http://stks.or.th/library

21

22

23 http://stks.or.th/openbiblio

24

25

26 Digital Collections & IR CMS + Extension ที่เหมาะสม – Joomla, Drupal Gallery2 Dokuwiki Greenstone DSpace

27

28

29

30

31

32 การบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

33 โครงการพัฒนาครู โรงเรียนโครงการไอทีตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ NECTEC Courseware NECTEC e-Learning

34 e-Learning System LearnSquare Moodle Dokuwiki

35 เครื่องมือพัฒนา Courseware CamStudio FreeMind OpenOffice.org Writer, Calc, Impress, Draw, Math Audacity PDF Creator GIMP NVU Open Flash e-Book

36

37 อ้างอิง / บรรณานุกรม จัดเก็บ/บันทึก/จัดรูปแบบด้วยมือ เสียเวลา เสียโอกาส – ติดตามการอ้างอิงได้ยาก ประมวลผลได้ยาก

38 Reference Manager ช่วยจัดเก็บข้อมูลการอ้างอิง – สิ่งพิมพ์รูปเล่ม – สื่อมัลติมีเดีย – Online Database – Web site ช่วยพิมพ์รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม ต่อยอดได้สะดวก

39 Reference Manager Mozilla Firefox Zotero OpenOffice.org Writer Refbase

40 Show as timeline

41

42 ความคาดหวังจาก STKS มีจิตสำนึกในการใช้งบประมาณ – งบประมาณครุภัณฑ์, งบประมาณพัฒนาระบบ, งบประมาณดำเนินการ เชื่อใจ OSS ร่วมกันพัฒนา – ระบบ – ซอฟต์แวร์สร้าง/จัดการเอกสารดิจิทัล – มาตรฐานการจัดเตรียม/สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

43 มาตรฐานต้องมาคู่กัน

44 ขอขอบคุณ http://stks.or.th http://stks.or.th/blog http://stks.or.th/wiki http://stks.or.th/elearning http://www.slideshare.net/boonlert


ดาวน์โหลด ppt Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google