งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles ( หลักการ ) Applications ( การใช้ งาน ) Maintenance ( การ บำรุงรักษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles ( หลักการ ) Applications ( การใช้ งาน ) Maintenance ( การ บำรุงรักษา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles ( หลักการ ) Applications ( การใช้ งาน ) Maintenance ( การ บำรุงรักษา )

2 หลักการทำงาน กฎของปาสคาล

3 หลักการทำงาน กฎของปาสคาล “ การส่งความดันผ่านของเหลวที่ถูกกัก ไว้จะไม่มีการสูญเสีย ”

4 หลักการทำงาน คานดีด - คานงัด

5 หลักการทำงาน กำลังไฮดรอลิก

6 ส่วนประกอบหลัก

7 น้ำมันไฮดรอลิก ● ส่งกำลัง ● หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ● ผนึกช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนคู่กัน ● ระบายความร้อน หน้าที่

8 ● หล่อลื่นได้ดี (good lubricity) ● มีความหนืดคงที่ (ideal viscosity) ● เสถียรภาพทางเคมีและภาวะแวดล้อม (chem. and envi. stability) ● ใช้งานร่วมกับวัสดุในระบบได้ (compatibility with system materials) ● มีค่าบัลก์โมดูลัสสูง (large bulk modulus) ● กันไฟ (fire resistance) คุณสมบัติ น้ำมันไฮดรอลิก

9 ● สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี (good heat- transfer capability) ● ความหนาแน่นต่ำ (low density) ● กันฟอง (foam resistance) ● ไม่เป็นพิษ (nontoxic) ● ระเหยยาก (low volatility) ● ราคาไม่แพง (inexpensive) ● มีขายในท้องตลาด (readily available) คุณสมบัติ ( ต่อ )

10 ข้อดีของระบบไฮดรอลิก ● ปรับความเร็ว (variable speed), ● การเปลี่ยนทิศทางกลับไปมา (reversibility), ● การใช้งานเกินกำลัง (overload), ● อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูง (power per weight ratio) ● ทนทานต่อสภาพหมุนตื้อ (stalled conditions)

11 ระบบท่อจ่าย ประเภท ท่อเหล็กกล้า (Steel pipes) หลอดเหล็กกล้า (Steel tubing) ท่ออ่อน (Flexible hoses)

12 ระบบท่อจ่าย ท่อเหล็กกล้า (Steel pipes)

13 ระบบท่อจ่าย ท่อเหล็กกล้า (Steel pipes)

14 ท่อเหล็กกล้า (Steel pipes) – Fittings ระบบท่อจ่าย

15 ท่อเหล็กกล้า (Steel pipes) – Fittings ระบบท่อจ่าย

16 หลอดเหล็กกล้า (Steel tubes) ระบบท่อจ่าย

17 หลอดเหล็กกล้า (Steel tubes) ระบบท่อจ่าย

18 ท่ออ่อน (Flexible hoses) ระบบท่อจ่าย

19 ท่ออ่อน (Flexible hoses) FC194: Single- wire braid FC195: Double- wire braid FC300: Single-wire braid, polyester inner braid FC1525: Single- textile braid FC2791: Four heavy spiral wires, partial textile braid ระบบท่อจ่าย

20 ท่ออ่อน (Flexible hoses) ระบบท่อจ่าย

21 การต่อท่ออ่อน ระบบท่อจ่าย

22 การต่อท่ออ่อน ระบบท่อจ่าย

23 การต่อท่ออ่อน ระบบท่อจ่าย

24 หัวต่อถอดเร็ว (Quick disconnector) ระบบท่อจ่าย

25 ชุดหน่วยกำลัง – Power unit 1.อ่างน้ำมัน (reservoir) หรือ ถัง (tank) สำหรับ เก็บน้ำมันไฮดรอลิก 2.ปั๊ม (pump) สำหรับส่ง ของไหลในระบบ 3.มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) หรือต้น กำลังอย่างอื่นที่ใช้ขับปั๊ม 4.ลิ้นนิรภัย (safety valve) ใช้ควบคุมความดัน ของระบบไม่ให้สูงเกิน กำหนด 5.อุปกรณ์เสริม (auxiliaries) เช่น เครื่อง ระบายความร้อน และถัง สะสมความดัน เป็นต้น

26 อ่างน้ำมัน (Reservoir)

27

28 ไส้กรอง (Filter)

29

30 เครื่องหล่อเย็น (Cooler)

31 ปั๊ม (Pump)

32

33 ปั๊มเฟือง (Gear pump)

34

35 ปั๊มเกลียว (Screw pump)

36 ปั๊มใบกวาด

37 ปั๊มลูกสูบ (Piston pump)

38

39 ปั๊มชนิดอื่น ๆ

40 เครื่องเพิ่มความดัน (Pressure intensifier)

41 ถังสะสมความดัน (Acccumulator)

42

43

44 ตัวทำงาน (Actuator) มอเตอร์ไฮดรอลิก (hydraulic motor) – หมุน กระบอกไฮดรอลิก (hydraulic cylinder) – เลื่อน ไปกลับ

45 กระบอกไฮดรอลิก

46

47

48 เบาะกันกระแทก (Cushion)

49 กระบอกไฮดรอลิกแบบพิเศษ

50 มอเตอร์ไฮดรอลิก มอเตอร์เฟืองมอเตอร์ใบกวาดมอเตอร์เกลียวมอเตอร์ลูกสูบ มอเตอร์แบบอื่น ๆ

51 มอเตอร์ไฮดรอลิก

52

53 ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์ (Hydrostatic Transmission)

54 Electrohydraulic stepping motor – EHSM

55 ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม ลิ้นควบคุมทิศทาง (directional control valves) ลิ้นควบคุมความดัน (pressure control valves) ลิ้นควบคุมการไหล (flow control valves)

56 ลิ้นควบคุมทิศทาง – Check valve

57 ลิ้นควบคุมทิศทาง – Two-way valve

58

59 ลิ้นควบคุมทิศทาง – Four-way valve

60

61

62

63 ลิ้นควบคุมทิศทาง Shut tle valv e Two- pressure valve

64 ลิ้นควบคุมความดัน – Pressure relief valve

65 ลิ้นควบคุมความดัน – Pressure reducing valve

66 ลิ้นควบคุมความดัน – Unloading valve

67 ลิ้นควบคุมความดัน – Sequence valve

68 ลิ้นควบคุมความดัน – Counterbalance valve

69 ลิ้นเซอร์โว (Servo Valve)

70 ลิ้นตลับ (Catridge valve)

71 ฟิวส์ไฮดรอลิก (Hydraulic fuses)

72 สวิทช์ความดัน (Pressure switches)

73 สวิทช์อุณหภูมิ (Temperature switches)

74 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรทำงานทางเดียว

75 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรทำงานสองทาง

76 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจร Regenerative

77 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Pump unloading circuit

78 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Double-pump hydralic system

79 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Pressure intensifier circuit

80 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Counter-balance valve circuit

81 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Hydraulic sequence circuit

82 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Automatic reciprocating system

83 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Locked cylinder using pilot check valves

84 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Cylinder synchronizing circuit

85 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Fail-safe circuit

86 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) Fail-safe circuit

87 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) ระบบเบรคมอเตอร์ไฮดรอลิก

88 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฮ ดรอลิก

89 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์

90 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรร่วมอากาศ - น้ำมัน

91 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรเพิ่มความดัน อากาศ - น้ำมัน

92 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรถังสะสม (Accumulator circuit)

93 วงจรไฮดรอลิก (Hydraulic circuits) วงจรถังสะสม (Accumulator circuit)

94 Seals หน้าที่ของ Seals : ผนึกช่องว่าง ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ 1. Cork 2. Cork & Rubber 3. Leather 4. Metal 5. Rubber 6. Teflon (TFE) 7. Elastomers ( ยาง สังเคราะห์ ) วัสดุที่ใช้ทำ Seals

95 Seals 1. T-seals 2. V-rings ชนิดของ Seals

96 Seals 1. T-seals 2. V- rings 3. O- rings 4. Back- up rings ชนิดของ Seals

97 Seals การถอดและติดตั้ง O-rings

98 Seals การถอดและติดตั้ง O-rings

99 Seals 1. T-seals 2. V- rings 3. O- rings 4. Back- up rings 5. U-cups ชนิดของ Seals

100 Maintenance and Safety สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดการชำรุด ของระบบไฮดรอลิก 1.หม้อกรองตัน หรือสกปรก 2.ปริมาณน้ำมัน ไม่เพียงพอ 3.การรั่วที่ Seals 4.ข้อต่อที่ทางดูด หลวม 5.ใช้น้ำมันผิด ประเภท 6.อุณหภูมิน้ำมัน สูงเกินไป 7.ความดันสูง เกินไป


ดาวน์โหลด ppt Principles ( หลักการ ) Applications ( การใช้ งาน ) Maintenance ( การ บำรุงรักษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google