งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobile Data Acquisition Unit Base on Mobilis Automata RTU-010 model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobile Data Acquisition Unit Base on Mobilis Automata RTU-010 model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobile Data Acquisition Unit Base on Mobilis Automata RTU-010 model

2 Project Advisor ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ Project Team นาย อาดัม พุ่มอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ นาย ประเสริฐ ภัทรภากร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 OVERVIEW Modify Remote Terminal Unit into Mobile Data Acquisition Unit Develop Application Software to use in maintenance work

4 RTU-010 +

5 Data Acquisition Unit Data AcquisitionData Process Data LoggingData Transmitting Remote Terminal Unit Portable Compatibility Data Process & Display Data Acquisition Unit

6 Recharge Battery BrandAmstronCellboostAmorn ModelPP66SRPCX12 0.8 TypeLi-PolymerLi-IonDry-Cell Capacity6000 mAh4000 mAh800 mAh Voltages5.2 / 16 / 1915 ~ 2412 Dimensions 9” x 4.9 “ x 0.59”6.5”x3.15”x0.95”3.6” x 2.4” x 0.6” Weight0.77 kg0.43 kg1.2 kg Price 140.36 $ (4539.2424 ฿ ) 89.99 $ (2910.2766 ฿ ) 390 ฿

7 Recharge Battery AMSTRON

8 Cellboost

9 Portable Compatibility Microcontroller Peripheral Device LCD DISPLAY SCREEN Power Consumption Model

10 Portable Compatibility Power Saving Mode Power Management Shut down LCD Screen Optimum Process Sleep Mode Minimum Clock

11 Portable Compatibility Easy Connect Terminal

12 Application (1) Thermal mass flow meters

13 Application (2) Ultrasonic flow measuring

14 Application (3) Ultrasonic flow measuring

15 Application (4) Mass &Temperature &Pressure

16 Application

17 Future Planning Test Power Saving Module – Test WinCE Power Management Module – Test PIC32 Sleep Mode

18 THE END


ดาวน์โหลด ppt Mobile Data Acquisition Unit Base on Mobilis Automata RTU-010 model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google