งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

2 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Bunkering is the process of transferring fuel oil, sludge, diesel oil or cargo etc Bunkering of fuel or diesel oil is very dangerous. The crew of the ship must be very careful to prevent any fire or oil spill What is it?

4 Checks to be made before bunkering Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ  Which tanks are to be filled  Which tanks are to be filled first  Sounding is taken before bunkering  All deck scuppers plugged  Bunker line valve is closed  Take blanks off the bunker line  Anti pollution materials ready  Fire fighting equipment  The amount to be pumped is agreed  The pumping rate is agreed  There is ‘water on deck’  Check lists are signed by barge and ship  Joints are checked to make sure they are tight

5 Bunkering Procedure Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ At the start of the bunker the pumping rate is low to check that the oil is coming to the correct tank ŸDuring bunkering, sounding is taken regularly so they know the tank is filling correctly Engineers will continually check all pipes and seals on the line to make sure there are no leaks ŸSamples are taken during bunkering with the help of sampling cock at the manifold

6 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Bunker BargeSounding Tape LifeboatManifold Blank Lifeboat DavitsFlexible Bunker pipe Forecastle LadderManifold Valve Sounding PipeBulwark Bridge WingsSounding Pipe cap Bunker BargeSounding Tape LifeboatManifold Blank Lifeboat DavitsFlexible Bunker pipe Forecastle LadderManifold Valve Sounding PipeBulwark Bridge WingsSounding Pipe cap

7 End Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google