งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ชั้นนำ ของประเทศไทย Our Product : Gas Fire Suppression System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ชั้นนำ ของประเทศไทย Our Product : Gas Fire Suppression System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ชั้นนำ ของประเทศไทย Our Product : Gas Fire Suppression System Aerosol Fire Suppression System Fire Alarm System Fixed Foam System Kitchen Fire Suppression System

3 ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดเป็นระบบที่เหมาะสม สำหรับดับเพลิงในพื้นที่ที่ติดตั้งจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าสูง อาทิเช่น –Server Room –Data Center –UPS Room –Electrical Room – ฯลฯ ทั้งนี้เมื่อระบบทำงานสารสะอาดดับเพลิงที่ใช้จะไม่ทำ ให้อุปกรณ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

4 ระบบดับเพลิงด้วยสาร สะอาดเป็น ระบบที่ออกแบบไว้สำหรับ พื้นที่ปิดโดยเมื่อ ระบบทำงานสารสะอาดที่ใช้ นั้นจะต้อง ครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) และสารสะอาดจะต้องถูก Hold อยู่ในพื้นที่ ที่ป้องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยระยะเวลา นั้นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสาร สะอาดที่ใช้ โดยอ้างอิงจาก : NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

5 Total flooding system

6

7 สารสะอาดที่ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยทั่วไปแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. สารสะอาดประเภท สังเคราะห์ เช่น สารตระกลูฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) ซึ่งมีสารจำพวก ฟลูโอรีน คลอรีน โบรมีน หรือไอโอดีน เป็น องค์ประกอบหลักอย่างน้อยหนึ่งสาร เช่น HFC227ea, Novec 1230 2. สารสะอาดตามธรรมชาติ ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Agent) เป็นสารสะอาด ดับเพลิงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน ไนโตรเจน โดยสามารถ ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซ ผสม เพื่อเป็นสารองค์ประกอบรองได้ เช่น IG-100 (N2)

8 HFC 227ea, heptafluoropropane (C 3 F 7 H) halonfluorocarbons (HFCs) HFC 227ea Extinguishing agent Environmental Effect GWP = 2050 ODP = 0

9 HFC 227 ea Heat absorption Molecule of: (Direct cooling effect) HF (Hydrogen fluoride) CO2 CO F2 Volume expansion (Indirect cooling effect) Extinguishing principle with HFC 227ea

10 CFOCFO Chemical Structure and Specifications molecular weight:316,04 boiling point at 1 bar:49,0°C liquid density: 1.600 kg / m 3 vapour pressure at 25°C:0,4 bar CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3 ) 2 C 6 Fluoroketone Novec 1230 Extinguishing agent

11 Outstanding Environmental Parameters Close to a Natural Gas GWP – Value = 1 –no global warming potential ALT – Value = 5 to 7 days –minimum atmospheric stability ODP – Value = 0 –no negative impact on stratospheric ozone layer chemical structure: no HFC (Halonfluorocarbon) –not affected by any laws and restrictions based upon Kyoto Protocol –such restrictions are already in the market and or some markets under preparation Environmental effect of Novec1230

12 Characteristic of nitrogen (N2) Agent: clean Extinguishing principle: displacement of Oxygen Extinguishing concentration: min 36% < 12.5% O2 Storage stage: as expended gas Effect on people: harmless (due to not having medical effect on blood supply) Room ambient After extinguishing Oxygen 21% Nitrogen 79 % Nitrogen 89% Oxygen 10-12% N2 gas extinguishing agent

13 INERT GAS SYSTEMS Oxygen levels Above 12% oxygen, leave area within 5 min. 10 - 12% oxygen, leave area within 3 min. Below 10% oxygen, only unmanned areas

14 Eliminating the OXYGEN  GAS Combustible Oxygen Heat Suffocating extinguishing effect

15 Extinguishing agent ODP Ozone depletion potential GWP Global worming potential ALT Atmospheri c Life time NOAEL No Adverse Effect Level LOAEL Low Adverse Effect Level CO201200 years> 5% Nitrogen0--< 10% O2 Argon0--< 10% O2 Inergen0--< 10% O2 Argonite0--< 10% O2 HFC 227ea0205032 years9 %10.5% Novec 1230015 days10 % Environmental / Toxic effect

16 HFC- 227ea Heptafluoropropan e CF3CHFCF 3 IG-01ArgonAr IG-100NitrogenN2 IG-541 Nitrogen (52%)N2 Argon (40%)Ar Carbon dioxide (8%) CO2 IG-55 Nitrogen (50%)N2 Argon (50%)Ar

17 IG-100 N2 GAS FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

18 1. สามารถใช้ดับเพลิงในสถานที่ที่มีคนปฏิบัติงานได้ 2. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3. ไม่ทำลายโอโซนและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในชั้น บรรยากาศ 4. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สิน ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 5. เป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ราคาจึงไม่สูงเท่าสาร สังเคราะห์ 6. เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟจะไม่เกิดสารพิษ คุณสมบัติของสารสะอาดดับเพลิง N2 (IG-100)

19

20 SPECIFICATIONS Working pressure: 200 bar or 300 bar Versions Seamless Steel Cylinder: Water volume 80l Gas to be filled* IG 01, IG 55, IG 100, IG 541 Test pressure: 300 bar / 450 bar Weight empty: ≈ 103 Kg Length w/o cap: 1760 ± 20mm Diameter: 267 mm ± 1%

21

22 SPECIFICATIONS Working pressure: 200 bar or 300 bar Versions available Valve body: Brass Seat orifice size: 12 mm Temperature range: -20°C to +60°C

23 The constant discharge pressure reduces pressure venting area Selector valve systems are easier to configure and install Only cost effective low pressure selector valves are necessary Constant low pressure enables low pressure pipework Provides a safer system and reduces pipework cost. No high pressure manifolds or pipework. No exchange of components is necessary Pressure Regulator

24

25 Actuators Multiple actuators can be used together in a series:

26 Discharge Nozzle Size of thread Product codeOrifice Diameter 1/2" BSPT B046111003 3/4" BSP B046112007 1" BSP B0461130010 1 1/2" BSP B0461140015

27 Pressure Gauge

28 HEAT DETECTOR SMOKE DETECTOR

29 ALARM BELL MANUAL RELEASE

30 CONTROL PANEL

31

32 POWER ZONE1 ZONE2 MAN REL ABORT SUPV SIG SL SYSTEM TBL ZONE1 TBL ZONE2 TBL MAN REL TBL ABORT TBL SUPV TBL RELEASE TBL ROOM FCP TO SHUT-OFF SYSTEM AUTOMATIC OPERATION DETECTOR ZONE 1 IS ACTIVATED ALARM AUDIBLE CIRCUIT ACTIVATED BELL AND HORN SOUND STROBE LAMP IS BLINKING DETECTOR ZONE 2 IS ACTIVATED RELEASING CONTROL PANEL GET THE SIGNAL FROM SECOND DETECTOR PRE-DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED, TIMER BEGIN TO COUNT DOWN 60 SECONDS DEPRESS ABORT SWITCH ? TIMER COUNT DOWN 10 SECOND DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED GAS DISCHARGE END RELEASE ABORT SWITCH STOP STROBE HORN SOUND AND FLASH MANUAL OPERATION DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH NO YES NO YES ZONE 2 ZONE 1 Automatic

33 POWER ZONE1 ZONE2 MAN REL ABORT SUPV SIG SL SYSTEM TBL ZONE1 TBL ZONE2 TBL MAN REL TBL ABORT TBL SUPV TBL RELEASE TBL ROOM FCP TO SHUT-OFF SYSTEM AUTOMATIC OPERATION DETECTOR ZONE 1 IS ACTIVATED ALARM AUDIBLE CIRCUIT ACTIVATED BELL AND HORN SOUND STROBE LAMP IS BLINKING DETECTOR ZONE 2 IS ACTIVATED RELEASING CONTROL PANEL GET THE SIGNAL FROM SECOND DETECTOR PRE-DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED, TIMER BEGIN TO COUNT DOWN 60 SECONDS DEPRESS ABORT SWITCH ? TIMER COUNT DOWN 30 SECOND DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED GAS DISCHARGE END RELEASE ABORT SWITCH STOP STROBE HORN SOUND AND FLASH MANUAL OPERATION DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH NO YES NO YES ZONE 2 ZONE 1 Manual

34

35

36 People Factories Offices Dsitributors R&D Labs ROTAREX in numbers 1500 9 18 22 4 Worldwide Factories Offices Distributors

37 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ชั้นนำ ของประเทศไทย Our Product : Gas Fire Suppression System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google