งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ” เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ” เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ” เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล

2 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล
ปรับปรุงระบบ ไอดี , ไอเสีย ซุปเปอร์ชาร์จเยอร์ ปรับปรุงระบบไอดีและไอเสีย อินเตอร์คูลเลอร์ NOx ปรับปรุงระบบเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ลดปริมาณสารซัลเฟอร์ในน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น ปรับปรุง ห้องเผาไหม้ ปรับปรุงห้องเผาไหม้ ใช้ระบบการฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง ใช้ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ระบบความร้อนคงที่ (ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความร้อน) ใช้ระบบการอัดอากาศแรงดันสูง ใช้ระบบการหมุนเวียนแก๊สไอเสีย (EGR) สารมลพิษอนุภาค (PM) การปรับปรุงภายหลัง การเผาไหม้ ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียแบบอ๊อกซิไดซิ่ง ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียเพื่อลด NOx ใช้ระบบกรองสารมลพิษอนุภาค (DPF) (DIESEL PARTICULATE FILTER) CO (การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง) 2 การนำพลังงานแก๊ส ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO) ลดการสูญเสียเนื่องจาก ความเสียดทาน การลดความเสียดทาน

3 การปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น 4JJ1-TC
เทอร์โบชาร์จเยอร์พร้อมอินเตอร์ คูลเลอร์ ระบบหมุนวนอากาศดี (Slow Swirl) Super Common Rail ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECM) ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง (Super Common Rail) หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันสูง 4JJ1-TC ระบบการหมุนเวียนแก็สไอเสีย (EGR)ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า+EGR Cooler CATALYTIC CONVERTER การลดความเสียดทาน

4 ออกแบบ และพัฒนาเครื่องยนต์
รุ่น 4JJ1-TC

5 โครงสร้างของเครื่องยนต์ รุ่น 4JJ1-TC
มอเตอร์ ลิ้นเร่ง หัวฉีด มอเตอร์ควบคุม EGR ฝาสูบอลูมิเนียม ท่อคอมมอนเรล ปั๊มน้ำมันชื้อเพลิง

6 ระบบคอมมอนเรล หัวฉีด ตัวลดการกระเพื่อม ท่อคอมมอนเรล
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เซนเซอร์แรงดันน้ามัน วาล์วจำกัดแรงดัน วาล์วควบคุมการดูด

7 แผนภูมิระบบคอมมอนเรล
Pressure Limiter Flow Damper Suction Control Valve Frp Ft Out put 1 2 3 4 Injectors ECM Sensors Signal Fuel Tank with Transfer Pump

8 การทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

9 หัวฉีด

10 สรุปจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JJ1-TC

11 1………………………… 2………………………… 3………………………… 4………………………… 5…………………………
สรุปจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JJ1-TC 1………………………… 2………………………… 3………………………… 4………………………… 5………………………… 6………………………… 7…………………………

12 จบการนำเสนอ

13 การทำงานของหัวฉีด


ดาวน์โหลด ppt “เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ” เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google