งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”. NOx สารมลพิษอนุภาค (PM) CO ( การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ) การนำพลังงานแก๊ส ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”. NOx สารมลพิษอนุภาค (PM) CO ( การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ) การนำพลังงานแก๊ส ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”

2 NOx สารมลพิษอนุภาค (PM) CO ( การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ) การนำพลังงานแก๊ส ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO) ลดการสูญเสียเนื่องจาก ความเสียดทาน การลดความเสียดทาน การปรับปรุงภายหลัง การเผาไหม้ ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียแบบอ๊อกซิไดซิ่ง ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียเพื่อลด NOx ใช้ระบบกรองสารมลพิษอนุภาค (DPF) (DIESEL PARTICULATE FILTER) ปรับปรุง ห้องเผาไหม้ ปรับปรุงห้องเผาไหม้ ใช้ระบบการฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง ใช้ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ระบบความร้อนคงที่ ( ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความร้อน ) ใช้ระบบการอัดอากาศแรงดันสูง ใช้ระบบการหมุนเวียนแก๊สไอเสีย (EGR) ปรับปรุงระบบเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ลดปริมาณสารซัลเฟอร์ในน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น ปรับปรุงระบบ ไอดี, ไอเสีย ซุปเปอร์ชาร์จเยอร์ ปรับปรุงระบบไอดีและไอเสีย อินเตอร์คูลเลอร์ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล 2

3 เทอร์โบชาร์จเยอร์พร้อม อินเตอร์ คูลเลอร์ ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (ECM) ระบบการหมุนเวียนแก็สไอเสีย (EGR) ด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า +EGR Cooler CATALYTIC CONVERTER หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันสูง ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง (Super Common Rail) การลดความ เสียดทาน ระบบหมุนวนอากาศดี (Slow Swirl) การปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของ เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น 4JJ1-TC 4 JJ1-TC Super Common Rail

4 ออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ ออกแบบ และพัฒนาเครื่องยนต์ รุ่น 4JJ1-TC

5 โครงสร้างของเครื่องยนต์ รุ่น 4JJ1-TC หัวฉีด ปั๊มน้ำมันชื้อเพลิง ฝาสูบอลูมิเนียม มอเตอร์ควบคุม EGR ท่อคอมมอนเรล มอเตอร์ ลิ้นเร่ง

6 ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง เซนเซอร์ แรงดันน้ามัน หัวฉีด ระบบคอมมอนเรล ท่อคอมมอนเรล วาล์วจำกัด แรงดัน ตัวลดการกระเพื่อม วาล์วควบคุม การดูด

7 ECM Sensors Signal Injectors Pressure Limiter Flow Damper Suction Control Valve Fuel Tank with Transfer Pump แผนภูมิระบบคอมมอนเรล Out put 1 2 3 4 Frp Ft

8 การทำงานของ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

9 หัวฉีด

10 สรุปจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JJ1-TC

11 1 ………………………… 2 ………………………… 3 ………………………… 4 ………………………… 5 ………………………… 6 ………………………… 7 …………………………

12

13 การทำงานของหัวฉีด


ดาวน์โหลด ppt “ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”. NOx สารมลพิษอนุภาค (PM) CO ( การสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ) การนำพลังงานแก๊ส ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google