งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม การใช้ศูนย์ กำลังคน อาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม การใช้ศูนย์ กำลังคน อาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี cop.net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรม การใช้ศูนย์ กำลังคน อาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี www.v- cop.net

2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานประสาน ด้านความต้องการของสถานประกอบการกับ สถานศึกษา ภายใต้หลักการ “ ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วม กำหนด ” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ข่าวสารด้านแรงงานความร่วมมือในการผลิตและ พัฒนากำลังคน

3 1. นำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่ 2. นักศึกษา ( ตามข้อ 1) ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ครบทุกคนและทุกรายการ 3. ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ( ปวช.3 และ ปวส.2) 4. จัดเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5. สร้างความเข้าใจแก่ครูทุกท่านโดยเฉพาะครูที่ ปรึกษา 6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนฯ แก่สถานประกอบการ 8. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทำการปรับปรุงข้อมูล ตนเอง 7. มอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินงานใน ระดับสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน www.v-cop.net

4 เข้าเว็บไซต์ www.v-cop.net www.v- cop.net 1 1

5 เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน www.v- cop.net 2 2

6 เข้าสู่ ระบบ www.v- cop.net 3 3 กรณีที่ทราบ Username ( ชื่อผู้ใช้ ) + Password ( รหัสผ่าน ) ให้กรอกในช่อง Username และ Password กรณีที่ทราบ Username ( ชื่อผู้ใช้ ) + Password ( รหัสผ่าน ) ให้กรอกในช่อง Username และ Password กรณีที่ไม่ทราบ Username และ Password ให้คลิก ลืมรหัสผ่าน / นักศึกษาที่ทำการ Login ครั้งแรก กรณีที่ไม่ทราบ Username และ Password ให้คลิก ลืมรหัสผ่าน / นักศึกษาที่ทำการ Login ครั้งแรก XXXXXXXX XXXXXXXX

7 กรอกข้อมูลเพื่อ ลงทะเบียน www.v- cop.net 4 4

8 คุณได้ทำการ login เข้าใช้งานสมบูรณ์ แล้ว กรุณารอซักครู่ !

9 www.v- cop.net ข้อมูลของท่านอยู่ในระบบ ท่านสามารถ เข้าใช้งานระบบได้ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน โปรดตรวจสอบกับ ทางสถาบันการศึกษาของท่าน ใหม่ ! ยืนยันการเข้าสู่ ระบบ งานศูนย์ข้อมูลฯ (089- 7128229, 080-1838760) 5 5

10 www.v- cop.net การแก้ไขข้อมูลสมบูรณ์ กรุณารอสักครู่ ! กำหนด สถานะปัจ จุบัน 6 6 เลือก ข้อมูล เทคนิค 7 7

11 www.v- cop.net การแก้ไขข้อมูลสมบูรณ์ กรุณารอสักครู่ ! ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล 8 8

12 เปลี่ยน รหัสผ่าน www.v- cop.net 9 9

13 เปลี่ยนรหัสผ่าน

14 www.v- cop.net แนบรูปถ่าย 10

15 แนบรูปถ่าย

16 รูปภาพที่นำมาลงใน v-cop ควรแต่งกายให้ถูก ระเบียบติดเข็มไม่บัง ป้ายชื่อ ไม่สวม สร้อยคอ หรือต่างหู รวบผมให้เรียบร้อย ยืนตรงไม่สวมแว่น หรือหมวก และพื้น หลังควรจะเป็นสีเดียว หรือผนังเรียบ ตัวอย่างภาพที่ไม่ ถูกต้อง

17 แนบรูปถ่าย

18 www.v- cop.net แก้ไขประวัติ Resume 11

19 ข้อมูลส่วนตัว >>

20 ข้อมูลการติดต่อ >>

21 ข้อมูลทั่วไป >>

22 ประวัติ การศึกษา >>

23 ประวัติการ ทำงาน >>

24 ประวัติการ ฝึกอบรม

25 ความสามารถ ทางภาษา

26 เกียรติประวัติ / ผลงาน

27 www.v- cop.net พิมพ์ประวัติ Resume 12

28 แสดงผล Resume

29 www.v- cop.net การสมัครงานตามประกาศของ สถานประกอบการ สามารถกรอกรหัสได้ เลย แต่หากลืมรหัสผ่าน ให้คลิกข้อความ ด้านล่าง “ ลืม รหัสผ่าน ”

30 www.v- cop.net *** ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสมัครงาน ขอความ ร่วมมืออย่าคลิก !! เลือกสมัครงานออนไลน์ เนื่องจาก ข้อมูลของนักศึกษาจะไปปรากฏที่ระบบของสถาน ประกอบการ ว่านักศึกษามีความสนใจสมัครงานกับสถาน ประกอบการจริง แต่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของ งานได้ที่ชื่อตำแหน่ง ***

31 www.v- cop.net

32 การค้นหาตำแหน่งงานและ สมัครงาน คลิกเลือก แท็บ หางาน

33 www.v- cop.net การค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน ให้ใส่รายละเอียดที่ ต้องการค้นหา และกด ปุ่ม ค้นหา ระบบจะ ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนด ขึ้นมา

34 www.v- cop.net ช่องทางการกรอกข้อมูล 1. ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ ( ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต ) 2. ห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ครูประจำวิชา ) 3. อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ปริ้นส่งครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 58 และครูที่ปรึกษานำส่งงานศูนย์ ข้อมูลฯ

35 คำแนะนำเพิ่มเติม 1. นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลใน ระบบ v-cop.net ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ( วันประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ระดับประเทศ ) 1. นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลใน ระบบ v-cop.net ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ( วันประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ระดับประเทศ ) 2. มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน - ติดต่องานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้อง 123 - กล่องข้อความของแฟนเพจวิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี - โทร. กัญญ์ศรินทร์ 089-7128229, ปิง 080-1838760 2. มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน - ติดต่องานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้อง 123 - กล่องข้อความของแฟนเพจวิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี - โทร. กัญญ์ศรินทร์ 089-7128229, ปิง 080-1838760


ดาวน์โหลด ppt การอบรม การใช้ศูนย์ กำลังคน อาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google