งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ

7 ตัวอย่างคำศัพท์ภาอังกฤษที่ใช้ใน การนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ Short stay ช๊อต สะเตย์ ที่จอดรถระยะ สั้น Long stay ลอง สะเตย์ ที่จอดรถระยะ ยาว How much ฮาวมัช ราคาเท่าไหร่ That's cheap แดช ชีพ ราคาถูก That's expensive แดช เอ็กเพนซิพ ราคา แพง

8 มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ขออนุมัติโครงการ / เสนอโครงการ 2. ค้นคว้าข้อมูล 3. สรุปผลข้อมูล 4. นำเสนอข้อมูล

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ ความสำคัญของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google