งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior

2 ช่วยโดนัลคิดหน่อย โดนัลมีรายได้ 80 บาท / สัปดาห์ โดนัลเลือกซื้อสินค้า 2 ชนิดคือ เสื้อผ้า (C) กับ อาหาร (F) เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท อาหารราคาจานละ 1 บาท คำถาม Q1. จากรายได้ที่มีอยู่ โดนัลจะสามารถ ซื้ออาหาร กับเสื้อผ้า เท่าไหร่ได้บ้างใน 1 สัปดาห์ Q2. ขอให้ น. ศ. แสดงเส้นงบประมาณของ โดนัล และแสดงความชันของเส้น งบประมาณ โดนัล

3 Market Basket Units of Food Units of Clothing Total Spending A04080 Table A Market Baskets (bundles) and Budget Line B 20 30 80 D 40 20 80 E 60 10 80 G 80 0 80 อาหารราคาจานละ 1 บาท เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท รายได้ 80 บาท จะซื้อได้หลายวิธีดังนี้ A1.

4 Slope ? = - (P F /P C ) = -1/2 เส้นงบประมาณของโดนัล 0 เสื้อผ้า (C) อาหาร (F) (I/P C ) = 40 80 = (I/P F ) จากรายได้ 80 บาท อาหารราคาจานละ 1 บาท เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท A2.

5 Q3. The Budget Line คืออะไร ? The Budget Line คือ เส้นที่บอกให้เรารู้ถึงส่วนประกอบ ต่างๆกันของสินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ด้วยเงิน งบประมาณจำนวนเดียวกัน A3.

6 I=160 I=4 0 เสื้อผ้า (C) อาหาร (F) 0 4040 2020 40 80 I=80 I=160 I=40 (I/P C ) = 80 160 = (I/P F ) Q4. หากรายได้เพิ่มเป็น 160 บาท, หรือ ลดเป็น 40 บาท A4. ความชันไม่เปลี่ยนแปลง คือ = - (P F /P C ) = -1/2

7 เสื้อผ้า (C) อาหาร (F) 0 4040 40 80 160 P F = 2 P F = 1 P F = 1/2 PF=2PF=2 Q5. ราคาอาหาร ลดเหลือ 1/2 บาท, หรือ เพิ่มเป็น 2 บาท A5. => Slope = - (P F /P C ) = - 0.25 => Slope = - (P F /P C ) = - 1

8 สรุปคุณสมบัติ 3 ข้อของ Budget Line 1. เส้นงบประมาณมีความชันเป็น ลบ 2. โดยปกติเส้นงบประมาณที่ เคลื่อนไปทางทิศอีสาน คือเส้น ที่มีงบประมาณสูงขึ้น 3. ถ้าราคาสินค้า หรือ รายได้ เปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณจะ เปลี่ยนแปลงด้วย A6.

9 คุณสมบัติเส้น IC  เส้น IC ที่สูงกว่าให้ความ พอใจมากกว่าเส้นที่อยู่ต่ำ กว่า  โค้งจากซ้ายไปขวา  เว้าเข้าหาจุดกำเนิด  ไม่ตัดกัน  ส่วนประกอบทื่ให้ความ พอใจเท่ากันมีจำนวนนับ ไม่ถ้วน สินค้า Y IC3 IC2 IC1 สินค้า X Indifference Curve (IC) คือ เส้นที่แสดงส่วนประกอบของสินค้า ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่ให้ความพอใจใน ระดับที่เท่ากันแก่ผู้บริโภค A7.

10 The marginal rate of substitution (MRS) ของสินค้า 2 ชนิด คือ จำนวนสินค้าหนึ่ง ( บนแกน Y) ที่ผู้บริโภค ยินดีเสียสละไป เพื่อแลกกับหนึ่งหน่วย ของสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ( บนแกน X) โดย ไม่ทำให้ความพอใจเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม MRS XY คือ อัตราการใช้ สินค้า X แทน Y MRS XY =  Y/  X A8.


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google