งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาท อ่อน AJ.2 : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาท อ่อน AJ.2 : Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาท อ่อน AJ.2 : Satit UP

2 ข้อดี ค่าเงินบาท อ่อน

3 1. เป็นผลดีต่อการส่งออก - ขาย ได้ง่ายขึ้น ( ราคาสินค้าส่งออกไทยในตลาดโลกมี ราคาถูกลง ) 2. ผู้ส่งออกได้กำไร ( จากการเปลี่ยนจากเงินดอลลาร์มาเป็นเงิน บาทในตอนที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ ) 3. นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน ไทยมากขึ้น ( น่าลงทุน --- > เสมือนต้นทุนในการ ลงทุนน้อยลง ) ผลดีของค่าเงินบาท อ่อน

4 ข้อเสีย ค่าเงินบาท อ่อน

5 1. ซื้อสินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศแพงขึ้นจากเดิม มาก ( อะไรก็ตามที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะซื้อในราคาที่แพงขึ้น ) 2. เที่ยว + เรียนในต่างประเทศ ใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ผลเสียของค่าเงิน บาทอ่อน

6 3. หนี้ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ กู้จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ( เพราะเวลาชำระก็ต้องชำระเป็นเงินตรา ต่างประเทศ เช่น กู้มา 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 30 บาท >>> ต่อมาเงินบาทอ่อนค่าลง เสมือนมีต้นทุนที่สูงขึ้น ) ผลเสียของค่าเงินบาท อ่อน


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาท อ่อน AJ.2 : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google