งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการการผัน คำเป็น คำตาย โดย นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม ครู คศ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการการผัน คำเป็น คำตาย โดย นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม ครู คศ.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการการผัน คำเป็น คำตาย โดย นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม ครู คศ.1
สื่อการเรียนการสอน สาระภาษาไทย เรื่องการการผัน คำเป็น คำตาย โดย นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กจ.2

2 อักษรกลาง คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงเอก
ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรี คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา อักษรกลาง ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา

3 พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันไม้เอกเป็นเสียงเอก พื้นเสียงเป็นเสียงเอก
คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันไม้เอกเป็นเสียงเอก ผันไม้โทเป็นเสียงโท คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก อักษรสูง ผันไม้โทเป็นเสียงโท

4 พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ พื้นเสียงเป็นเสียงตรี พื้นเสียงเป็นเสียงโท
คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี อักษรต่ำ คำตายสระสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงตรี คำตายสระยาว พื้นเสียงเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา

5 เฒ่า วัด สัตว์ เห็ด เตา บุ๋ม บึง กลิ่น ผึ้ง ดอก
แบบฝึกหัด บอกชนิด รูปและเสียงวรรณยุกต์ของคำที่กำหนดให้ เฒ่า วัด สัตว์ เห็ด เตา บุ๋ม บึง กลิ่น ผึ้ง ดอก ตัวอย่าง บ้าน คำเป็น รูปวรรณยุกต์ไม้โท เสียงวรรณยุกต์ โท


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการการผัน คำเป็น คำตาย โดย นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม ครู คศ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google