งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ (1) 3 8 13 18 23... 1.18 2. 23 3. 27 4. 28 ข้อ (2) 7 9 12 16 21.... 1. 23 2. 25 3. 27 4. 29 ข้อ (3) 9 13 14 19 21..... 1. 22 2. 23 3. 25 4. 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ (1) 3 8 13 18 23... 1.18 2. 23 3. 27 4. 28 ข้อ (2) 7 9 12 16 21.... 1. 23 2. 25 3. 27 4. 29 ข้อ (3) 9 13 14 19 21..... 1. 22 2. 23 3. 25 4. 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ (1) ข้อ (2) ข้อ (3)

2

3

4 ข้อ (10) … ข้อ (11) … ข้อ (12) …

5 ข้อ (13) 390, … ข้อ (14) … ข้อ (15) ……

6 ข้อ (17) … ข้อ (18) … ข้อ (19) ,800 5 … , , , ,200 ข้อ (20) , ,635

7 5*4 =14 6*3 = 15 ดังนั้น 7*5 =

8 2*4 =10 3*5 = 17 ดังนั้น 5*2 =


ดาวน์โหลด ppt ข้อ (1) 3 8 13 18 23... 1.18 2. 23 3. 27 4. 28 ข้อ (2) 7 9 12 16 21.... 1. 23 2. 25 3. 27 4. 29 ข้อ (3) 9 13 14 19 21..... 1. 22 2. 23 3. 25 4. 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google