งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group

2 Company LOGO www.company.com สมาชิก นายกฤตณัฐ เกิดสว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง นายประกิต เจริญกิตติชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา คุณธรรมศักดิ์ สงวนสัจวาจา ESTATE Group

3 Company LOGO www.company.com Project Overview ESTATE Group iBoard WEB MMC/SD CARD FPGA LCD Monitor LCD Monitor Ethernet SPIz UART VGA

4 Company LOGO www.company.com WEB Interface AID Input Display Input Text Upload Clear View Browse Upload Picture

5 Company LOGO www.company.com ความคืบหน้า สามารถแสดงตัวอักษรบนจอ LCD ได้ สามารถ รับ / ส่ง UART ได้ ESTATE Group

6 Company LOGO www.company.com Problems ESTATE Group RAM บน FPGA ไม่พอที่จะแสดง รูปภาพขนาด 640x480 เนื่องจากเปลี่ยนบอร์ด จาก jamp เป็น iBoard ทำให้งานในส่วนนี้ล่าช้า อักษรตัวแรกของแถว เยื้องลงมาจาก แถว

7 Company LOGO www.company.com แผนงาน ESTATE Group ทำในส่วนของ iBoard - ทำหน้า Web สำหรับรับ input ที่ ต้องการไปแสดงบน จอ LCD - ทำส่วนติดต่อระหว่าง iBoard กับ FPGA หาวิธีการแสดงรูปภาพ

8 Company LOGO www.company.com ESTATE Group


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google