งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NetLibrary จัดทำโดย งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NetLibrary จัดทำโดย งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NetLibrary จัดทำโดย งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

2 NetLibrary คือ ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) จำนวน 5,962 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารฉบับเต็มในรูปไฟล์ PDF เข้าใช้งานพร้อมกันได้โดยไม่จำกัด จำนวน การสั่งพิมพ์หรือบันทึก สามารถทำ ได้ครั้งละ 1 หน้า หากไม่มีการติดต่อกับระบบภายใน 15 นาที ระบบจะ Logout โดยอัตโนมัติ

3 จากหน้าจอหลัก สามารถดูรายชื่อ eBooks ทั้งหมดที่มีให้บริการ โดยคลิกที่ช่อง In Our Collection แล้วเลือก List All Resources

4 สามารถเรียกดูรายชื่อ eBooks ทั้งหมดที่มี ให้บริการ โดยสั่งให้จัดเรียงตาม ชื่อเรื่อง ชื่อ ผู้แต่ง เล่มใหม่ล่าสุด และเล่มเก่าที่สุดได้

5 การสืบค้นแบบ Basic Search ใส่คำค้น โดยสามารถเลือกให้สืบค้นจาก Full-Text, Keyword, Title, Author หรือ Subject ได้

6 การสืบค้นแบบ Advanced Search สามารถ กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นได้มากขึ้น ได้แก่ Publisher, ISBN, Boolean operators, ปีพิมพ์, รูปแบบ และภาษา นอกจากนี้ สามารถเลือกการ แสดงผลการสืบค้น เรียงตามความใกล้เคียง เรียง ตามชื่อเรื่อง หรือเรียงตามความใหม่ - เก่า ได้อีก ด้วย

7 การแสดงผลการสืบค้น 1. รายการผลการสืบค้นที่ได้ 4. ระดับความใกล้เคียง ของผลการสืบค้น 2. ชื่อหนังสือ 5. คำที่ใช้ในการสืบค้น 3. การจัดเรียงผลการสืบค้น 6. หัวเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคำที่ใช้สืบค้น 1 2 3 4 5 6

8 การอ่าน eBook 1. แถบเครื่องมือ 4. ย่อ - ขยายหน้าจอ ได้ 2. สารบัญเนื้อหา 5. บันทึกหรือพิมพ์ ได้ครั้งละ 1 หน้า 3. เนื้อหาฉบับเต็มในรูปไฟล์ PDF 6. ไปยังหน้าที่ ต้องการ 1 2 3 4 6 5


ดาวน์โหลด ppt NetLibrary จัดทำโดย งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google