งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Engineer 4 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Engineer 4 Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Engineer 4 Information Technology

2 สมาชิกกลุ่ม (System Engineer 4)
Company LOGO สมาชิกกลุ่ม (System Engineer 4) นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร นายเจษฎา กุลอ่อน นายชนาธิป ใจดี นางสาวชัญญาพร แก้วประชา นางสาวนฤมล เจิดบดีเกษม นายอธิวัฒน์ วัฒนโยธิน นายมนตรี แจ้งภู่

3 กิจกรรมประจำสัปดาห์ :
Company LOGO รายงานประจำสัปดาห์ กิจกรรมประจำสัปดาห์ : - พิจารณาความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม SE1 -ประชุมพิจารณาตรวจสอบและเก็บรายละเอียดของงานในส่วนต่าง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย

4 การแบ่งงานของสัปดาห์ : สิ่งที่จะทำในสัปดาห์ต่อไป :
Company LOGO รายงานประจำสัปดาห์ (ต่อ) การแบ่งงานของสัปดาห์ : - สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกับกลุ่ม SE1 ช่วยกันทำงานในส่วนที่เหลือและเก็บรายละเอียดของงานในส่วนต่าง ๆให้เสร็จเรียบร้อย สิ่งที่จะทำในสัปดาห์ต่อไป : - เปิดให้บริการ web hosting

5 รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
Company LOGO รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ

6 งานที่กำลังดำเนินการ :
Company LOGO รายงานความคืบหน้าของงาน งานที่กำลังดำเนินการ : - ติดตั้ง tool ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการที่เหลืออยู่ - จัดทำเอกสารคู่มือการติดตั้ง web hosting

7 ตัวอย่าง งานที่กำลังดำเนินการ
Company LOGO ตัวอย่าง งานที่กำลังดำเนินการ

8 ทำการติดตั้ง tool ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
Company LOGO ทำการติดตั้ง tool ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 1. MRTG หรือ Multi Router Traffic Graphic ใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ต

9 Company LOGO 2. Zenoss เป็นโปรแกรมจัดการเครือข่าย แสดงสถานะ และรายงานผลของอุปกรณ์เครือข่ายได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ เช่น แสดงสถานการณ์ใช้งาน ณ ปัจจุบัน การแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

10 Company LOGO Update Agile สัปดาห์นี้ :

11 คือเส้นแสดงแผนงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
Company LOGO Burn Down Chart คือเส้นแสดงจำนวนแผนงานทั้งหมด ซึ้งทางกลุ่มมีแผนงานทั้งหมด 19 แผน ระยะเวลาการดำเนินงาน 17 สัปดาห์ คือเส้นแสดงแผนงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

12 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4
1. process

13 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4
2. product

14 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4

15 จบการนำเสนอ System Engineer 4


ดาวน์โหลด ppt System Engineer 4 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google