งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรามาทำ ความรู้จัก กันเลย...... ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ระยะทาง ( distance ) หมายถึง วัตถุแต่ละอย่าง อยู่ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรามาทำ ความรู้จัก กันเลย...... ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ระยะทาง ( distance ) หมายถึง วัตถุแต่ละอย่าง อยู่ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรามาทำ ความรู้จัก กันเลย.....

2 ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ระยะทาง ( distance ) หมายถึง วัตถุแต่ละอย่าง อยู่ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์ ระยะทาง หมายถึง ระยะทางจาก A ไป B มีความหมายเหมือนกับ ระยะทางระหว่าง A กับ B จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง ( midpoint ) หมายถึง จุดจุดหนึ่งที่อยู่ บนตำแหน่งกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงซึ่งอยู่ห่าง จากจุดปลายทั้งสองเป็นระยะทางเท่ากัน ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ระยะทาง ( distance ) หมายถึง วัตถุแต่ละอย่าง อยู่ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์ ระยะทาง หมายถึง ระยะทางจาก A ไป B มีความหมายเหมือนกับ ระยะทางระหว่าง A กับ B จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง ( midpoint ) หมายถึง จุดจุดหนึ่งที่อยู่ บนตำแหน่งกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงซึ่งอยู่ห่าง จากจุดปลายทั้งสองเป็นระยะทางเท่ากัน

3

4

5 จงหาสมการของระยะทางระหว่าง จุด ( 1,7 ) และ ( -5,2 ) วิธีทำ d = = 7.8102 หมายเหตุ เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ 7.8102 เป็นค่า โดยประมาณ จงหาสมการของระยะทางระหว่าง จุด ( 1,7 ) และ ( -5,2 ) วิธีทำ d = = = 7.8102 หมายเหตุ เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ 7.8102 เป็นค่า โดยประมาณ

6 จงหาสมการของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด (-3,5 ) และ ( 4,-1 ) วิธีทำ ให้ P( x, y ) เป็นจุดกึ่งกลางที่ต้องการ x = = y = = 2 ดังนั้น จุดกึ่งกลาง คือ (,2 ) จงหาสมการของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด (-3,5 ) และ ( 4,-1 ) วิธีทำ ให้ P( x, y ) เป็นจุดกึ่งกลางที่ต้องการ x = = y = = 2 ดังนั้น จุดกึ่งกลาง คือ (,2 )

7 1. ใช้ในการค้นหาระยะห่างในระยะทางที่ต้องการรู้ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ 1 กับ อาคารที่ 4 ห่าง กันเท่าไร 1. ใช้ในการค้นหาระยะห่างในระยะทางที่ต้องการรู้ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ 1 กับ อาคารที่ 4 ห่าง กันเท่าไร

8 2. ใช้ในการหาระยะทางในแผนที่ เช่น จังหวัด ชุมพร ห่างกับ จังหวัดยะลา กี่กิโลเมตร 3. ใช้ในการคำนวณหาค่าในการเรียนรายวิชา ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ เป็นต้น 2. ใช้ในการหาระยะทางในแผนที่ เช่น จังหวัด ชุมพร ห่างกับ จังหวัดยะลา กี่กิโลเมตร 3. ใช้ในการคำนวณหาค่าในการเรียนรายวิชา ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ เป็นต้น

9 1. สามารถใช้สิ่งที่มีจุดกึ่งกลางกับสิ่งของอื่นๆ ได้ เช่น ตาชั่ง 2 แขน, ไม้กางเขน, ไม้บรรทัดครึ่ง วงกลม

10 2. ใช้ในการคำนวณหาค่าในการเรียนรายวิชา ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, สังคม เป็นต้น

11 ระยะทาง คือ การหาค่าของวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ห่างกันเท่าไร ส่วนจุด กึ่งกลางจะเป็นการหาค่าของจุดกึ่งกลางของ ระยะทางที่กำหนดไว้แต่จุดกึ่งกลางจะต้องอยู่ ห่างจากจุดปลายทั้งสองเป็นระยะทางเท่ากัน ถึงจะเรียกจุดนั้นว่า จุดกึ่งกลาง และประโยชน์ ของทั้งสองอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่จะใช้ในแต่ ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างนี้ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว

12 1. นาย ธวัชชัย จัน ทวงษา 2. นาย ภานุเดช แซ่ ลิ้ง 3. นางสาว เก็จมนี แดง บาง 4. นางสาว รพีพรรณ ศรี สุวรรณ 5. นางสาว อลิษา วัด ล้อม 6. นางสาว ลัดดา ปาทาน ชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 4/1 1. นาย ธวัชชัย จัน ทวงษา 2. นาย ภานุเดช แซ่ ลิ้ง 3. นางสาว เก็จมนี แดง บาง 4. นางสาว รพีพรรณ ศรี สุวรรณ 5. นางสาว อลิษา วัด ล้อม 6. นางสาว ลัดดา ปาทาน ชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 4/1

13


ดาวน์โหลด ppt เรามาทำ ความรู้จัก กันเลย...... ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ระยะทาง ( distance ) หมายถึง วัตถุแต่ละอย่าง อยู่ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google