งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ (ส่วนที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ (ส่วนที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ (ส่วนที่ 2)
อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2 ทบทวน การฉายภาพ Orthographic การเขียนภาพ Orthographic

3 10. การเขียนรูปวงรีหรือเส้นโค้งในภาพฉายออร์โทกราฟิก
เราสามารถเขียนเส้นโค้งของวงรีได้โดยวิธีฉายจุดจากความสัมพันธ์ของระนาบรับภาพหลักทั้ง 3 คือ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ดังรูป

4 Quiz 3.1

5 Quiz 3.1

6 11. การเขียนมุมฉาย การเขียนมุมฉายจะสามารถเขียนมุมของเส้นขอบระนาบได้โดยตรงเท่าขนาดจริงได้ในระนาบรับภาพใดๆ ถ้าระนาบนั้นตั้งฉากกับระนาบรับภาพ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วจะเขียนมุมของระนาบโดยตรงไม่ได้แต่จะเขียนได้โดยต่อเส้นระหว่างจุดฉายเท่านั้น

7 12. การเขียนเส้นสัมผัสของระนาบตรงและระนาบโค้ง
เมื่อผิวโค้งสัมผัสกับพื้นผิวระนาบตรงจะไม่มีเส้นทึบปรากฏบนระนาบรับภาพ ดังรูป

8 12. การเขียนเส้นสัมผัสของระนาบตรงและระนาบโค้ง

9 13. การเขียนโค้งลบมุม การผลิตชิ้นส่วนทางกลส่วนมากมักใช้การหล่อ ซึ่งมีความจำเป็นต้องลดส่วนที่เป็นมุมแหลมที่เกิดจากการตัดกันของพื้นผิวสองพื้นผิวให้มากที่สุด เนื่องจากส่วนที่เป็นมุมป้านจะให้ความแข็งแรงมากกว่าส่วนที่เป็นมุมแหลม ดังนั้นการลบมุมจึงมีสองแบบคือ โค้งลบมุมนอก (round) และโค้งลบมุมใน (fillet) ดังรูป

10 13. การเขียนโค้งลบมุม

11 13. การเขียนโค้งลบมุม

12 14. การจัดตำแหน่งภาพและการเลือกภาพฉาย
การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกที่สามารถให้ลายละเอียดของวัตถุได้มากพอนั้น มักจะต้องมีภาพฉายแสดงไว้อย่างสัมพันธ์กัน และควรเว้นช่องว่างระหว่างภาพในแต่ละภาพเพื่อใช้ในการบอกขนาดและระบุลักษณะเฉพาะอย่างของแต่ละภาพได้โดยไม่ซ้อนกัน ภาพฉายด้านหน้าถือเป็นภาพที่สำคัญที่สุด

13 15. การเขียนเส้นรอยตัดที่ไม่สำคัญ
ในการเขียนภาพฉายบางครั้งอาจพบเส้นรอยตัดในลักษณะโค้งหรือเส้นตรงซึ่งเกิดจากภาพฉายที่แท้จริง แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่นิยมตามแนวฉายที่แท้จริง เพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ และเนื่องจากไม่ได้เน้นถึงความสำคัญของรอยตัด ดังนั้นเส้นรอยตัดจึงเขียนด้วยเส้นตรงอย่างง่าย

14 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว
ชิ้นส่วนของวัสดุบางชิ้นเช่น แขน ครีบ หู ซี่ล้อ หรือรู อาจอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกได้ยาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความสวยงามจึงนิยมหมุนแขน ครีบ หู ซี่ล้อ หรือรู ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่สมมาตรกัน การเขียนภาพจัดแนวของครีบและหู

15 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว
การเขียนภาพจัดแนวของแขน

16 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว
การเขียนภาพจัดแนวของรู การเขียนภาพจัดแนวของครีบและรู


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ (ส่วนที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google