งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

2 แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการที่พัฒนามาจากคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นพิวของวัตถุ 2 มิติ และ เรื่องเรขาคณิต แบบจำลอง 3 มิติ มีลักษณะคล้ายๆกับวิชาศิลปะ เรื่องการปั้นรูปทรงต่างๆ แบบจำลอง 3 มิติเป็นลักษณะของวัตถุ 3 มิติ ที่ใช่จุดเชื่อมต่อกับรูปเรขาคณิต

3 เช่น รูปสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกับจุดของลักษณะผิวโค้ง แบบจำลอง 3 มิติ สามารถสร้าง ได้ด้วยมือ อัลกอริทิม หรือการสร้างด้วย โปรแกรมต่างๆ

4 Models เดี๋ยวนี้ได้มีการใช่ แบบจำลอง3มิติกันอย่างแผ่หลาย เช่น เกมส์ อุตสาหกรรม การแพทย์ การสร้างแบบจำลองอวัยวะ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง การสร้างการ์ตูนอนิเมชัน อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบจำลองของโมเลกุล สารเคมีต่างๆ อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม การออกแบบอาคาร ทิวทัศน์ ชุมชน ทางวิศวกรรม การสร้างยานพาหนะ ทางธรณีวิทยา การจำลองการเกิดพายุ คลื่นสึนามิ

5 แบบจำลอง 3 มิติสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

6 1. Solid เป็นแบบจำลองสามมิติที่มีการสร้างเหมือนจริงมาก แต่มีการสร้าง
ที่ยาก การจำลองในนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ การสร้างวัตถุที่เป็นของแข็ง มีรูปแบบโมเลกุลมากๆ ซับซ้อน แบบจำลองทางการแพทย์และ วิศวกรรม เช่น การประยุกต์ใช้ภาพเฉพาะส่วน การสร้างภาพลักษณะของเซลล์ การสร้างสิ่งเล็กๆที่มีความซับซ้อน หรือลักษณะพื่นผิวของสิ่งต่างๆที่มีพื่นที่จำกัด

7 2. Shell/boundary เป็นแบบจำลองที่จำลองเปลือก หรือพื้นผิว มีลักษณะการใช้ที่ง่ายกว่า solid แบบจำลองนี้เป็นการจำลองลักษณะ ทั่วไปของวัตถุ หรือลักษณะพื่นผิวต่างๆ เช่น รูปเหลี่ยมต่างๆ ลักษณะของของเหลว แบบจำลองนี้จะไม่มีความละเอียด ซับซ้อนเท่ากับแบบจำลองอันแรก

8 Modeling Process กระบวนการสร้างแบบจำลอง

9 1. การสร้างแบบจำลอง polygonal เป็นการสร้างจุดหลายจุดเชื่อมต่อกัน จนได้ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม มีความ ยืดหยุ่นต่อการจำลองภาพ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ ประเมินลักษณะของพื้น ผิวโค้งของวัตถุได้ง่าย โดยใช่รูปหลายเหลี่ยมเป็นตัวประมาณค่า

10 2 การสร้างแบบจำลองเส้นโค้ง เป็นการสร้างแบบใช้จุดเป็นตัวกำหนดลักษณะของเส้นโค้งว่าจะ มีลักษณะแบบใด โดยจะให้น้ำหนักของจุดไม่เท่ากัน หากต้องการจุดไหน โค้งมากก็จะให้น้ำหนักกับจุดนั้นมากตามไปด้วย

11 3. Sculpting ดิจิตอล เป็นการจำลองที่ค่อนข้างใหม่ ได้รับความนิยมใน เมื่อไม่กี่ปี เป็นการจำลองภาพ โดยการใช่วิธีกด ปั้น ดึง หรือบีบ เพื่อให้วัตุมี ลักษณะเรียบเนียน การจำลองนี้มีลักษณะคล้ายกับการปั่นดินน้ำมัน ซอฟแวร์ ของการจำลองนี้สามารถแยกออกมาได้หลายระดับ เพื่อให้มีวัตถุมีความละเอียด ที่สมจริง เสมือนวัตถุมีลักษณะเหมือนของจริง

12 การสร้างฉาก การสร้างฉากก็เหมือนกับการจัดเรียกวัตถุ มีการฉายไฟ และมีการบันทึกภาพ โดยจะมีการ สร้างฉาก 2แบบก็ คือสร้างฉากกับภาพนิ่งกับสร้างฉากกับ ภาพเคลื่อนไหว การให้แสงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำฉาก เพราะแสงเป็น ตัวกำหนดลักษณะที่สวยงาม

13 และความเป็นธรรมชาติของวัตถุ แสงมีส่วนร่วมอย่างมากที่จะตอบสนองอารมย์ ของผู้มองวัตถุนั้นๆ และสามารถสร้างจินตนาการของผู้มองได้ แสงสามารถทำ ให้เห็นสีและลักษณะของพื้นผิววัตถุ ควรใช่สีที่มีความพอดีกับวัตถุ ไม่ควรให้สีที่ฉูดฉาดจนเกินไปจะทำให้วัตถุดุไม่เป็นธรรมชาติ และการสร้างฉากจะที่มีเค้าโครงสามมิติเพื่อให้สอดคล้องกันกับตัววัตถุ

14 จากการศึกษา เรื่อง 3D modeling ทำให้ทราบถึงความเป็นมาของ การจำลองภาพ 3 มิติว่ามีที่มาและลักษณะของแต่ละประเภทอย่างไร โดยในเนื้อหานี้ส่วนใหญ่จะแบบออกเป็น 3 หัวข้อคือ 1. แบบจำลอง 3 มิติมีความเป็นมาอย่างไร 2. แบบจำลอง 3 มิติมีกี่ประเภท 3. การสร้างฉากจำลอง 3 มิติ ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อนี้ก็จะมีลายละเอียดที่เจาะจง เฉพาะลงไปอีก หากมีความสนใจก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือ หรือ สื่อ internet ต่างๆ เพิ่มเติมได้

15 จัดทำโดย น.ส. ปรียาภรณ์ ดีเส็ง รหัสนิสิต 52530313 กลุ่ม 3401
จัดทำโดย น.ส. ปรียาภรณ์ ดีเส็ง รหัสนิสิต กลุ่ม 3401


ดาวน์โหลด ppt 3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google