งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนจริง F M B N ขอบคุณ เสถียร วิเชียรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนจริง F M B N ขอบคุณ เสถียร วิเชียรสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนจริง F M B N ขอบคุณ เสถียร วิเชียรสาร

2 รากที่สอง Vs รากที่สาม
จำนวนจริง F M B N จำนวนจริง การหารากที่สอง จำนวนตรรกยะ โจทย์ปัญหารากที่สอง ทศนิยมซ้ำ รากที่สาม ทศนิยมซ้ำ  เศษส่วน รากที่สามของเศษส่วน จำนวนอตรรกยะ รากที่สามของทศนิยม รากที่สอง สมการรากที่สาม รากที่สองของเศษส่วน การหารากที่สาม รากที่สองของทศนิยม โจทย์ปัญหารากที่สาม สมการรากที่สอง รากที่สอง Vs รากที่สาม

3 จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ F M B N จำนวนเต็ม เศษส่วน
จำนวนเต็มลบ ศูนย์ จำนวนเต็มบวก

4 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ นิยาม
F M B N จำนวนตรรกยะ นิยาม จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ของเศษส่วน เมื่อ และ เป็นจำนวนเต็มที่ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0

5 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ
F M B N จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0

6 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ
F M B N จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0

7 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ
F M B N จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0

8 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ
F M B N จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0

9 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง จงแปลงเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม F M
B N จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง จงแปลงเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม

10 จำนวนจริง F M B N ทศนิยมซ้ำ ตัวอย่าง จงขยายรูปทศนิยมซ้ำต่อไปนี้

11 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

12 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

13 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

14 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 3 3 2

15 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 3 3 1

16 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

17 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1. 2. 3. 4.

18 จำนวนจริง F M B N เฉลยแบบทดสอบ 1. วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

19 จำนวนจริง F M B N เฉลยแบบทดสอบ 2. วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

20 จำนวนจริง F M B N เฉลยแบบทดสอบ 3. วิธีทำ ให้ 1 2 2 1

21 จำนวนจริง F M B N เฉลยแบบทดสอบ 4. วิธีทำ ให้ 1 2 3 3 2

22 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง ยาว พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน ด้าน

23 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน ด้าน 2 ? ? = 2 = 2 =

24 จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ

25 จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ

26 จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ

27 จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ อยู่ระหว่าง ถึง กรณฑ์ หรือ สแควรูท

28 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน ด้าน 2 ? ? = 2 =

29 จำนวนจริง F M B N จำนวนอตรรกยะ สแควรูทสอง จำนวนอตรรกยะ

30 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ นิยาม
F M B N จำนวนอตรรกยะ นิยาม จำนวนอตรรกยะ คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ใน รูปของเศษส่วน เมื่อ และ เป็นจำนวนเต็มที่ ตัวอย่าง

31 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

32 จำนวนจริง F M B N รากที่สอง x 3 4 x 1 1

33 จำนวนจริง รากที่สอง นิยาม รากที่สองของ a คือจำนวนยกกำลังสองแล้วได้ a
F M B N รากที่สอง นิยาม รากที่สองของ a คือจำนวนยกกำลังสองแล้วได้ a ตัวอย่าง จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ

34 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ จึงได้ว่า
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ จึงได้ว่า เป็นรากที่สองของ

35 ถ้า เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ รากที่สองของ มีสองราก คือ
F M B N รากที่สอง รากที่สองของ มี จำนวน ได้แก่ และ รากที่สองของ มี จำนวน ได้แก่ และ รากที่สองของ มี จำนวน ได้แก่ และ นิยาม ถ้า เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ รากที่สองของ มีสองราก คือ รากที่สองที่เป็นบวก เขียนแทนด้วย รากที่สองที่เป็นลบ เขียนแทนด้วย

36 อะไรล่ะที่ยกกำลังสอง แล้วได้ a
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง แนวคิดในการหารากที่สอง รากที่สองของ a ? อะไรล่ะที่ยกกำลังสอง แล้วได้ a มี 2 ค่าเลยนะ

37 ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ
F M B N รากที่สอง แนวคิดในการหารากที่สอง ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ

38 จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ
F M B N รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ

39 จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ
F M B N รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ

40 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 81
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 81 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

41 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 16
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 16 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

42 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 49
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 49 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

43 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 625
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 625 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

44 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 3
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ไม่มีนะจ๊ะ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 3 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

45 อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 20
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ไม่มีนะจ๊ะ อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 20 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

46 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

47 จำนวนจริง รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน
F M B N รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน รู้หรือเปล่า ตัวไหนคือเศษ แล้วรู้หรือเปล่า ตัวไหนคือส่วน

48 จำนวนจริง รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน
F M B N รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน 1. แยกตัวเศษและตัวส่วนออกจากกัน 2. หารากที่สองที่เป็นบวกของแต่ละตัว 3. เอามาทำเป็นเศษส่วนเช่นเดิม แค่นี้แหละเสร็จแล้ว

49 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

50 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

51 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

52 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

53 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

54 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

55 จำนวนจริง รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม
F M B N รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม รู้จักทศนิยมหรือเปล่า แล้วรู้หรือเปล่า ทศนิยมนั้นมีกี่ตำแหน่ง

56 จำนวนจริง รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม
F M B N รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม 1. นับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม 2. แบ่งครึ่งจำนวนที่ได้ในข้อ 1 3. จำนวนในข้อ 2 จะเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 4. ให้ถือว่าทศนิยมที่จะหารากที่สอง ไม่ใช่ทศนิยม 5. หารากที่สองของจำนวนในข้อ 4 6. จัดจำนวนในข้อ 5 ให้มีตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 3

57 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบ่งครึ่งเป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

58 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบ่งครึ่งเป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

59 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ 4 2 ดังนั้น รากที่สองของ คือ และ

60 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

61 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ ดังนั้น รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ

62 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ ดังนั้น รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ

63 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

64 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

65 จำนวนจริง F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

66 จำนวนจริง รากที่สอง ก็หารากที่สองที่เป็นบวกแล้วเติมลบเข้าไป
F M B N รากที่สอง หารากที่สองที่เป็นลบได้อย่างไร ก็หารากที่สองที่เป็นบวกแล้วเติมลบเข้าไป

67 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นลบของ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นลบของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นลบของ คือ หารากที่สองที่เป็นบวกก่อน ดังนั้น รากที่สองที่เป็นลบของ คือ

68 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

69 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

70 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ
F M B N รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น เท่ากับ

71 สแคว์รูทเอ ยกกำลังสอง เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ เอ
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง สแคว์รูทเอ ยกกำลังสอง เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ เอ

72 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

73 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ จะพบว่า ดังนั้น เท่ากับ และ

74 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ จะพบว่า ดังนั้น เท่ากับ และ

75 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า สแคว์รูทอะไรเท่ากับ จะพบว่า ดังนั้น เท่ากับ

76 กรณีตัวแปรติดยกกำลังสอง
จำนวนจริง F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) กรณีตัวแปรติดยกกำลังสอง หลักการ ให้ใส่ เข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ

77 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) หลักการ กรณีตัวแปรติดสแคว์รูท
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) กรณีตัวแปรติดสแคว์รูท หลักการ ให้ยกกำลังสองเข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ

78 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ และ

79 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ และ

80 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ

81 จำนวนจริง รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สอง (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ

82 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาแก้สมการต่อไปนี้ 1. 4. 2. 5.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาแก้สมการต่อไปนี้ 1. 4. 2. 5. 3. 6.

83 จำนวนจริง การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ)
F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) แนวคิดในการหารากที่สองโดยวิธีแยกตัวประกอบ 1. แยกตัวประกอบของจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง 2. จัดตัวประกอบที่แยกได้ออกเป็นสองกลุ่มที่เหมือนกัน 3. หาผลคูณของตัวเลขแต่ละกลุ่ม 4. ซึ่งจะค่าที่เท่ากัน 5. ผลคูณนั้นคือรากที่สองที่เป็นบวก 6. รากที่สองที่เป็นลบหาได้โดยเติมลบไว้ข้างหน้าจำนวนในข้อ 5

84 จำนวนจริง การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ทบทวนการแยกตัวประกอบ
F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ทบทวนการแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนเต็มให้อยู่ในรูป การคูณกันของจำนวนเฉพาะ ตัวอย่าง

85 จำนวนจริง F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ทบทวนการแยกตัวประกอบ

86 จำนวนจริง F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ทบทวนการแยกตัวประกอบ

87 จำนวนจริง การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ
F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ ดังนั้น รากที่สองที่ของ คือ และ

88 จำนวนจริง F M B N

89 จำนวนจริง การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ
F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ ดังนั้น มีค่าเท่ากับ

90 จำนวนจริง การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ
F M B N การหารากที่สอง (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ ดังนั้น คือ

91 จำนวนจริง F M B N

92 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ โดยวิธีแยกตัวประกอบ 1. 2. 3. 4.

93 ใช้ในกรณีที่หาค่ารากที่สองที่ลงตัวไม่ได้
จำนวนจริง F M B N การหารากที่สอง (ประมาณค่า) แนวคิดในการหารากที่สองโดยการประมาณค่า 1. หาจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่าที่สามารถหารากที่สองได้ 2. จำนวนที่ต้องการหารากที่สองใกล้เคียงกับจำนวนใด 3. ให้ตอบโดยประมาณเป็นรากที่สองของจำนวนนั้นได้เลย 4. ถ้าจะประมาณให้ละเอียดเป็นทศนิยมก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ใช้ในกรณีที่หาค่ารากที่สองที่ลงตัวไม่ได้

94 จำนวนจริง การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ
F M B N การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ จำนวนที่น้อยกว่า จำนวนที่มากกว่า ห่าง ห่าง จะได้ว่า ใกล้กับ ดังนั้น รากที่สองที่ของ มีค่าประมาณ และ

95 จำนวนจริง การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ
F M B N การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า ถ้าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งจะได้ว่า

96 จำนวนจริง การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ
F M B N การหารากที่สอง (การประมาณค่า) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ถ้าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งจะได้ว่า

97 จำนวนจริง F M B N การหารากที่สอง (เปิดตาราง)

98 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. จงหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งของ จงหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งของ

99 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง รูป รูปหนึ่งยาว 8 ซม. มีเส้นทแยงมุมยาว 9 ซม. จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่ ซม. วิธีทำ ดังนั้น รูปนี้กว้างประมาณ ซม.

100 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีฐานยาว 15 ซม. พื้นที่ 150 ตร.ซม. และด้าน BE เป็น ส่วนสูง จงหาว่าด้าน AE ยาวประมาณ กี่เซนติเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย) A B C D E ? 15 หา วิธีทำ พื้นที่ ฐาน สูง

101 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง กำหนดให้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCDEFGH มี หน่วย หน่วย และ หน่วย จงหาความยาวของ (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) G D F E H C A B

102 จำนวนจริง F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง G D G F E H C H B A B

103 จำนวนจริง F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง G D F E H C A B

104 จำนวนจริง F M B N โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง G D F E H C H C A B A B

105 จำนวนจริง ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน)
F M B N ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) 1. ห้องนั่งเล่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 37 ตารางเมตร จงหาว่าห้อง นี้กว้างประมาณกี่เมตร (ตอบเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง) 2. จากรูป มี ให้ หน่วย และ จงหาความยาวของ (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย)

106 จำนวนจริง ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน)
F M B N ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) 3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 8 เซนติเมตร มีเส้นทแยงมุมยาว เซนติเมตร จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่เซนติเมตร (ตอบเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง) 4. จากรูป กำหนดให้ มี หน่วย หน่วย และ จงหาความยาวของ (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

107 จำนวนจริง รากที่สาม รากที่สองของ a คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a
F M B N รากที่สาม รากที่สองของ a คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a รากที่สามของ a คือจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a ตัวอย่าง จึงได้ว่า เป็นรากที่สามของ จึงได้ว่า เป็นรากที่สามของ

108 จำนวนจริง รากที่สาม นิยาม ถ้า เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ คือ
F M B N รากที่สาม นิยาม ถ้า เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ คือ จำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ เขียนแทนด้วย ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย รากที่สามของ เขียนแทนด้วย รากที่สามของ เขียนแทนด้วย

109 จำนวนจริง รากที่สาม แนวคิดในการหารากที่สาม
F M B N รากที่สาม แนวคิดในการหารากที่สาม รากที่สามของ a ? อะไรล่ะที่ยกกำลังสาม แล้วได้ a มีเพียงค่าเดียวเองนะ

110 จำนวนจริง รากที่สาม เป็นรากที่สามของ จะได้ว่า มีค่าเท่ากับ
F M B N รากที่สาม เป็นรากที่สามของ จะได้ว่า มีค่าเท่ากับ รากที่สามของ คือ จำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้

111 จำนวนจริง F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง

112 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ

113 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ ตัวอย่าง รากที่สามของ เขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ

114 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น

115 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น

116 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น

117 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น

118 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น

119 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สามของจำนวนต่อไปนี้ 1.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สามของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

120 จำนวนจริง รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน
F M B N รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน รู้หรือเปล่า ตัวไหนคือเศษ แล้วรู้หรือเปล่า ตัวไหนคือส่วน

121 จำนวนจริง รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน
F M B N รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน 1. แยกตัวเศษและตัวส่วนออกจากกัน 2. หารากที่สามของแต่ละตัว 3. เอามาทำเป็นเศษส่วนเช่นเดิม แค่นี้แหละเสร็จแล้ว

122 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ ดังนั้น รากที่สามของ คือ

123 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ ดังนั้น รากที่สามของ คือ

124 จำนวนจริง รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม
F M B N รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม รู้จักทศนิยมหรือเปล่า แล้วรู้หรือเปล่า ทศนิยมนั้นมีกี่ตำแหน่ง

125 จำนวนจริง รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม
F M B N รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม 1. นับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม 2. นำจำนวนที่ได้ในข้อ 1 หารด้วย 3 3. จำนวนในข้อ 2 จะเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 4. ให้ถือว่าทศนิยมที่จะหารากที่สาม ไม่ใช่ทศนิยม 5. หารากที่สามของจำนวนในข้อ 4 6. จัดจำนวนในข้อ 5 ให้มีตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 3

126 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ ทศนิยม 3 ตำแหน่ง หารด้วย 3 เป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ดังนั้น รากที่สามของ คือ

127 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ
F M B N รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ 6 2 ดังนั้น รากที่สามของ คือ

128 รากที่สามของเอ ยกกำลังสาม เท่ากับ เอ
จำนวนจริง F M B N รากที่สาม รากที่สามของเอ ยกกำลังสาม เท่ากับ เอ

129 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.

130 กรณีตัวแปรติดยกกำลังสาม
จำนวนจริง F M B N รากที่สาม (การแก้สมการ) กรณีตัวแปรติดยกกำลังสาม หลักการ ให้ใส่ เข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ

131 ให้ยกกำลังสามเข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ
จำนวนจริง F M B N รากที่สาม (การแก้สมการ) กรณีตัวแปรรากที่สาม หลักการ ให้ยกกำลังสามเข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ

132 จำนวนจริง รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ

133 จำนวนจริง รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ

134 จำนวนจริง รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ
F M B N รากที่สาม (การแก้สมการ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น เท่ากับ

135 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้สมการต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้สมการต่อไปนี้ 1. 5. 2. 6. 3. 7. 8. 4.

136 จำนวนจริง การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ)
F M B N การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ) แนวคิดในการหารากที่สามโดยวิธีแยกตัวประกอบ 1. แยกตัวประกอบของจำนวนที่ต้องการหารากที่สาม 2. จัดตัวประกอบที่แยกได้ออกเป็นสามกลุ่มที่เหมือนกัน 3. หาผลคูณของตัวเลขแต่ละกลุ่ม 4. ซึ่งจะค่าที่เท่ากัน 5. ผลคูณนั้นคือรากที่สามนั่นเอง 6. ถ้าจำนวนที่หารากที่สามติดลบ ค่าของรากที่สามก็จะติดลบ

137 จำนวนจริง การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหารากที่สาม วิธีทำ
F M B N การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหารากที่สาม วิธีทำ แยกตัวประกอบของ ดังนั้น รากที่สามที่ของ คือ

138 จำนวนจริง การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ
F M B N การหารากที่สาม (แยกตัวประกอบ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ ดังนั้น คือ

139 จำนวนจริง F M B N การหารากที่สาม (เปิดตาราง)

140 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม ตัวอย่าง
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สาม ตัวอย่าง แท็งก์น้ำทรงลูกบาศก์ 2 ใบ ใบแรกจุน้ำได้ 512,000 ลบ.ซม. ใบที่สองจุได้ 729,000 ลบ.ซม. แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรกกี่เซนติเมตร

141 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรกกี่ ซม. ผลลัพธ์ ใบที่ 2 ใบที่ 1 ดังนั้น แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละ ด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรก 10 ซม.

142 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 2
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 2 ปริมาตร กว้าง ยาว สูง

143 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 1
F M B N โจทย์ปัญหารากที่สาม วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 1 ปริมาตร กว้าง ยาว สูง

144 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) 1. โรงงานผลิตกล่องพลาสติกแห่งหนึ่ง สำรวจพบว่ากล่องขนาดที่ ขายดีที่สุดเป็นกล่องทรงลูกบาศก์สามารถจุของได้อย่างน้อย ,500 ลูกบาศก์นิ้ว โรงงานต้องผลิตกล่องที่มีความยาวอย่างน้อย กี่นิ้ว (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย) 2. หลุมฝังขยะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์มีปริมาตร ลบ.ม. อ้นประมาณความยาวของแต่ละด้านของหลุมฝังขยะนี้เป็น เมตร ส่วนอ้อมประมาณได้เป็น 3 เมตร คำตอบของใครสมเหตุ สมผลกว่ากัน เพราะเหตุใด

145 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3.
F M B N สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4.

146 จำนวนจริง F M B N CLASS OVER


ดาวน์โหลด ppt จำนวนจริง F M B N ขอบคุณ เสถียร วิเชียรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google