งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสมการเชิงเส้น F M B N เสถียร วิเชียรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสมการเชิงเส้น F M B N เสถียร วิเชียรสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสมการเชิงเส้น F M B N เสถียร วิเชียรสาร

2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

4 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นิยาม ให้ และ เป็นจำนวนจริงที่ ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน และ ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน เรียกระบบที่ประกอบด้วยสมการ ว่าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี และ เป็นตัวแปร และ เป็นสัมประสิทธิ์ของ และ เป็นสัมประสิทธิ์ของ

5 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นิยาม คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ คู่อันดับ ที่สอดคล้องกับสมการทั้งสองของระบบสมการ หรือ คู่อันดับ ที่ค่า และค่า ทำให้สมการทั้งสองของระบบสมการเป็นจริง

6 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีเพียงคู่อันดับเดียว หรือ มีเพียงคำตอบเดียว

7 มีหลายคู่อันดับ หรือมีหลายคำตอบ
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีหลายคู่อันดับ หรือมีหลายคำตอบ

8 ไม่มีคู่อันดับ หรือไม่มีคำตอบ
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไม่มีคู่อันดับ หรือไม่มีคำตอบ

9 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สรุป สำหรับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใด ๆ คำตอบของระบบสมการคือ คู่อันดับ ที่ทำให้สมการทั้งสองเป็นจริง ซึ่งเป็นไปได้ 3 กรณีคือ มีเพียงคำตอบเดียว มีหลายคำตอบ ไม่มีคำตอบ

10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ หลักการ จัดสมการใดสมการหนึ่ง ให้ฝั่งซ้ายมีเพียงตัวแปรหนึ่งตัวและสัมประสิทธิ์เป็นของมันเป็น 1 นำตัวแปรที่ได้ไปแทนในอีกสมการ แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร นำตัวแปรที่ได้ไปแทนในสมการจากข้อแรก แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร

11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน เนื่องจาก ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

13 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

14 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน เนื่องจาก ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

15 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

16 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

17 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแทนที่ จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน เนื่องจาก ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

18 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

19 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

20 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร หลักการ จัดสมการทั้งหมดให้อยู่ในรูป เลือกว่าจะกำจัดตัวแปรใดให้หายไปก่อน ทำให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดังกล่าวให้เท่ากันทั้งสองสมการ โดยนำตัวเลขใด ๆ มาคูณทุกพจน์ของสมการ ซึ่งอาจจะคูณเพียงแค่สมการเดียวหรือทั้งสองสมการก็ได้ เมื่อได้สมการที่มีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากันแล้ว ก็นำสมการดังกล่าวมาบวกหรือลบกัน

21 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร หลักการ แก้สมการหาค่าของตัวแปร นำค่าตัวแปรที่ได้ไปแทนในสมการใดก็ได้ แก้สมการหาค่าตัวแปรที่เหลือ จะได้คำตอบของระบบสมการที่ต้องการ

22 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

23 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

24 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

25 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

26 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

27 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

28 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน

29 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

30 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

31 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ

32 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ แทน ใน

33 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ

34 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ระบบสมการนี้ ไม่มีคำตอบ

35 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
F M B N การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการกำจัดตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ระบบสมการนี้ มีหลายคำตอบ

36 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

37 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ผลบวกของจำนวนสองจำนวนมีค่าเท่ากับ 5 ขณะที่ผลต่างของสองจำนวนนี้เท่ากับ 3 จงหาจำนวนทั้งสอง ตัวอย่าง วิธีทำ กำหนดตัวแปร ให้ แทน จำนวนที่หนึ่ง แทน จำนวนที่สอง สร้างระบบสมการ

38 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

39 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น จำนวนสองจำนวนนี้คือ 4 และ 1

40 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 43 และสามเท่าของจำนวนน้อย มากกว่าสองเท่าของจำนวนมากอยู่ 23 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น ตัวอย่าง วิธีทำ กำหนดตัวแปร ให้ แทน จำนวนน้อย แทน จำนวนมาก สร้างระบบสมการ

41 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

42 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น จำนวนสองจำนวนนี้คือ 39 และ 47

43 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร อัตราค่าเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษครั้งหนึ่งเป็นดังนี้ ผู้ใหญ่คนละ 200 บาท เด็กคนละ 100 บาท ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมทั้งหมด 10,000 คน และขายบัตรเข้าชมได้เงิน 1,260,800 บาท อยากทราบว่ามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้อย่างละกี่คน ตัวอย่าง

44 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีทำ กำหนดตัวแปร ให้ แทน จำนวนเด็ก แทน จำนวนผู้ใหญ่ สร้างระบบสมการ

45 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

46 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้มี ผู้ใหญ่ คน เด็ก คน

47 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระยะทาง อัตราเร็ว เวลา ระยะทาง ระยะทาง อัตราเร็ว เวลา อัตราเร็ว เวลา ระยะทาง เวลา อัตราเร็ว

48 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมือง ก และเมือง ข อยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร ประวิทย์ขับรถยนต์จากเมือง ก ไปเมือง ข ส่วนกานดาขับรถยนต์จากเมือง ข ไปเมือง ก บนเส้นทางเดียวกัน ทั้งสองออกเดินทางเวลา 6.00 น. พร้อมกัน เขาจะพบกันเวลา 9.00 น. โดยประวิทย์ขับรถได้ระยะทางมากกว่ากานดา 30 กิโลเมตร จงหาว่าแต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไร ตัวอย่าง 9.00 น. กม./ชม. กม./ชม. 3 ชม. 3 ชม. 480 กม.

49 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีทำ กำหนดตัวแปร ให้ แทน อัตราเร็วของประวิทย์ แทน อัตราเร็วของกานดา สร้างระบบสมการ

50 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

51 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น F M B N โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น ประวิทย์ขับรถด้วยอัตราเร็ว กิโลเมตร/ชั่วโมง กานดาขับรถด้วยอัตราเร็ว กิโลเมตร/ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ระบบสมการเชิงเส้น F M B N เสถียร วิเชียรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google