งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประยุทธ เขื่อนแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประยุทธ เขื่อนแก้ว
ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง มุม มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2 (4) 3.1 (1-3) 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1,2) / 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

2 สาระการเรียนรู้ การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม
การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ชนิดของมุม การวัดขนาดของมุม การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อกำหนดมุมให้ สามารถบอกชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุมได้ เมื่อกำหนดมุมให้ สามารถวัดขนาดของมุมเป็นองศา จำแนกชนิดของมุมพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ เมื่อกำหนดขนาดของมุมให้ สามารถสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ได้

4 การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม
มุมเกิดขึ้นได้อย่างไร มุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า จุดยอดมุม ส่วนรังสีทั้งสองเส้น เรียกว่า แขนของมุม ดังรูป จุด ข เรียกว่า จุดยอดมุม ข  รังสี ข ก และ รังสี ข ค เรียกว่าแขนของมุม

5 การเรียกชื่อมุม เรียกตามชื่ออักษร 3 ตัว คือ ชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดบนแขนของมุมข้างที่เหลือตามลำดับ หรือ สามารถเรียกตามชื่ออักษรเพียงตัวเดียว คือ ชื่อ จุดยอดมุม ดังตัวอย่างเช่น จากรูป ชื่อมุม คือ มุม ร ว ม หรือ มุม ม ว ร หรือ มุม ว มี ว เป็นจุดยอดมุม และ รังสี ว ร และ รังสี ว ม เป็นแขนของมุม

6 จากรูป ชื่อมุม คือ มุม บ อ ก หรือ มุม ก อ บ หรือ มุม อ
จากรูป ชื่อมุม คือ มุม บ อ ก หรือ มุม ก อ บ หรือ มุม อ มี อ เป็นจุดยอดมุม และ รังสี อ บ และ รังสี อ ก เป็นแขนของมุม

7 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
แทน มุม เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุม สัญลักษณ์ แทน มุม เขียนไว้หน้าตัวอักษรที่เป็นชื่อมุม สัญลักษณ์ แทน รังสี เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นแขนของมุม สัญลักษณ์ แทน ส่วนของเส้นตรง เขียนไว้เหนือตัวอักษร ที่เป็นแขนของมุม

8 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
จุดยอดมุม คือ จุด ว แขนของมุม คือ รังสี ว ส เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ว ส และ รังสี ว ย เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ว ย ชื่อมุม คือ มุม ส ว ย เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ส ว ย มุม ย ว ส เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ย ว ส มุม ว เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย

9 มุม ก อ ด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ก อ ด มุม ด อ ก เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย
จุดยอดมุม คือ จุด อ แขนของมุม คือ รังสี อ ก เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย อ ก และ รังสี อ ด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย อ ด ชื่อมุม คือ มุม ก อ ด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ก อ ด มุม ด อ ก เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ด อ ก มุม อ เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย


ดาวน์โหลด ppt นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google