งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

2 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม
Content จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม

3 . D อ่านว่า จุดดี ใช้แสดงตำแหน่งของโรงเรียน
สุนัข บ้าน . A . B ทหาร โรงเรียน . C . D จุด “ . “ ใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ นิยมใช้ตัวอักษรตั้งชื่อจุด เช่น . D อ่านว่า จุดดี ใช้แสดงตำแหน่งของโรงเรียน

4 จุดใดแสดงตำแหน่งของสุนัข ?
บ้าน . A . B ทหาร โรงเรียน . C . D จุดใดแสดงตำแหน่งของสุนัข ?

5 ส่วนของเส้นตรง แสดง ส่วนของเส้นตรง

6 ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง
B A A B B A ส่วนของเส้นตรงที่มี A และ B เป็นจุดปลาย เรียกว่า ส่วนของเส้นตรง AB หรือ ส่วนของเส้นตรง BA ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ AB ส่วนของเส้นตรง BA เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ BA

7 รูปข้างบนแสดงเส้นตรง CD หรือเส้นตรง DC
เส้นตรง CD เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ CD เส้นตรง DC เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ DC

8 เส้นตรง จงเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนเส้นตรงต่อไปนี้ (1) (2) (3) (4) A S
M N A S (3) (4) X A L Y

9 รังสี รังสี EF เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ EF
แสดงว่าสามารถลากเส้นต่อออกไปทางด้านนี้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกรูปนี้ว่า รังสี EF รังสี EF เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ EF

10 รังสี จงเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนรังสีต่อไปนี้ (1) (2) (3) (4) P M U V
B V M U (3) (4) V T K

11 จุดตัด ส่วนของเส้นตรง รังสี หรือเส้นตรง สองเส้นขึ้นไปตัดกัน
H H H H H ส่วนของเส้นตรง รังสี หรือเส้นตรง สองเส้นขึ้นไปตัดกัน หรือพบกันที่จุดหนึ่ง เรียกจุดนั้นว่า จุดตัด จากรูปข้างบน จุด H เป็นจุดตัด

12 มุม รังสีสองเส้นมีจุดปลายที่จุดเดียวกัน ทำให้เกิด มุม
A C รังสีสองเส้นมีจุดปลายที่จุดเดียวกัน ทำให้เกิด มุม BA และ BC มีจุดปลายที่จุด B ทำให้เกิดมุม เรียกจุด B ว่า จุดยอดมุม เรียกมุมนี้ว่า มุม B แทนด้วยสัญลักษณ์ B B

13 รูปใดต่อไปนี้ ไม่เกิดมุม
(2) (1) (3) (4)


ดาวน์โหลด ppt จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google