งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3592211 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อนัญญา โปราณานนท์

2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

3 บทที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค

4 บทที่ 3 การผลิตและต้นทุน

5 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์

6 บทที่ 5 อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคา

7 บทที่ 6 รายได้ประชาชาติ

8 บทที่ 7 เงินและสถาบันสถาบันการเงิน

9 บทที่ 8 การคลังสาธารณะ

10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
บทที่ 9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างประเทศ

11 บทที่ 10 การพัฒนาศรษฐกิจและปรัชญาทางด้านเศรษฐกิจ

12 การวัดและการประเมิน 1. การวัดผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60%
1. การวัดผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60% - ทำแบบฝึกหัด 10% - รายงาน % - ทดสอบย่อย % 1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40%

13 2. การประเมินผล คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน E C+ D B D B+ C A

14 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน .เศรษฐสาสตร์สำหรับธุรกิจ.
เอกสารประกอบการสอน .เศรษฐสาสตร์สำหรับธุรกิจ. โดย ผศ.ดร.อนัญญา โปราณานนท์ Website : https://sites.google.com/site/arnunya/sersth-sastr-sahrab-thu-rki


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google