งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกคุณภาพสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกคุณภาพสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกคุณภาพสินค้า
พิจารณาองค์ประกอบของสินค้า เช่น ผู้บริโภคน้ำสลัดดูน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ต้องการ ผู้บริโภคจะใช้รายได้เลือกซื้อองค์ประกอบของสินค้าและปริมาณที่ต้องการจนได้ความพอใจสูงสุด

2 ตัวอย่างการตัดสินใจของผู้บริโภค
I = 100 บาทสำหรับบริโภคน้ำสลัดที่มีให้เลือกอยู่ 4 ยี่ห้อในราคาที่แตกต่างกัน ให้คุณภาพของน้ำสลัดขึ้นอยู่กับส่วนผสมของน้ำตาลและไขมัน ซึ่งวัดได้จากกรัมของไขมันและกรัมของน้ำตาลต่อหน่วยของน้ำสลัด ผู้บริโภคจะใช้เงิน 100 บาทในการเลือกซื้อน้ำตาลและไขมันในสัดส่วนที่ต้องการ ใช้ตัวแบบ IC พิจารณาได้ว่า เขาซื้อน้ำสลัดยี่ห้ออะไรบ้าง และในปริมาณเท่าใด

3 องค์ประกอบของน้ำสลัด: ไขมันและน้ำตาล
ยี่ห้อ ไขมัน น้ำตาล ไขมัน/น้ำตาล ราคา จำนวน กรัม/หน่วย บาท/หน่วย หน่วย อีวา อีวอน ดาเลีย ดาลอง ไขมันและน้ำตาลของน้ำสลัดที่ซื้อได้จากเงิน 100 บาท ยี่ห้อ ไขมัน น้ำตาล อัตราการทดแทนส่วนเพิ่ม อีวา อีวอน ดาเลีย ดาลอง

4 การตัดสินใจของผู้บริโภค กรณี 1
เลือกจุด A และใช้เงินทั้งหมดซื้ออีวา 5 หน่วย

5 การตัดสินใจของผู้บริโภค กรณี 2
จุดT ไม่ตรงกับน้ำสลัดยี่ห้อใดที่มีขายในตลาด

6 การผสมน้ำสลัด ผสมอีวาและอีวอนจนได้ส่วนผสมที่จุด T
ทำไม่ไม่ผสมอีวากับดาเลียหรือดาลอง?

7 เมื่อมีการบริโภคสินค้ามากกว่า 1 ประเภท
บริโภคน้ำสลัดและพายเนื้อ จัดสรรรายได้ให้แต่ละสินค้า เลือกองค์ประกอบสินค้าแต่ละประเภทเมื่อได้รับการจัดสรรรายได้

8 การจัดสรรรายได้

9 ลักษณะของตัวแบบเศรษฐศาสตร์
ไม่มีการสัมภาษณ์ ตัวแบบเศรษฐศาสตร์ไม่มีการสัมภาษณ์ผู้บริโภค เช่น ตัวแบบอุปสงค์ต่อเบียร์ เมื่อใช้ในการคาดคะเนหรือการวิเคราะห์นโยบาย สมมติให้เหตุการณ์ในอดีตยังเกิดขึ้นในลักษณะเดิม เช่น ความยืดหยุ่นราคาสินค้าเหมือนเดิม

10 การสัมภาษณ์ ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัมภาษณ์
ความไม่พร้อมของผู้บริโภค ไม่คุ้นกับสินค้า ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสัมภาษณ์ ความพร้อมของผู้บริโภค คุ้นเคยกับสินค้าที่กำลังบริโภค มีการวางแผนที่จะซื้อ เช่น บ้าน รถยนต์

11 การผสมผสานการสัมภาษณ์กับตัวแบบเศรษฐศาสตร์
ตัวแบบอุปสงค์ต่อเบียร์/การสัมภาษณ์ผู้บริโภค ช่วยเสริมข้อสรุป เช่น ผู้บริโภคให้สัมภาษณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาเบียร์ไม่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ ตัวแบบอุปสงค์สรุปได้ว่า ความยืดหยุ่นราคาเบียร์ต่ำ

12 การทดลองตลาด เลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
จำลองสถานการณ์การซื้อขายสินค้า กำหนดอำนาจซื้อผู้บริโภค แจกคูปองเพื่อจำลองรายได้ กำหนดราคาสินค้า จำนวนคูปองที่ต้องใช้ สังเกตพฤติกรรมการซื้อ สามารถคำนวณความยืดหยุ่นราคา ความยืดหยุ่นรายได้ ความยืดหยุ่นราคาไขว้ ข้อสมมติที่สำคัญคือแหล่งของรายได้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ end lecture 8 here


ดาวน์โหลด ppt การเลือกคุณภาพสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google