งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการ ขาย. เพิ่มตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการ ขาย. เพิ่มตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการ ขาย

2

3 เพิ่มตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย

4 การขายทางตรง

5 การขายทางอ้อม

6 รูปป้ายหน้าสวน

7 การทำสวนบุฟเฟต์

8 จัดกิจกรรม (Event)

9 Road show ทั้งในและต่างประเทศ

10

11 ตัวอย่างสื่อโฆษณา แคตตาล็อก ใบปลิว

12 ใบงาน เรื่อง การส่งเสริมการ ขาย

13 รายการ ส่วนลด การค้า ส่วนลด สินค้า ส่วนลด ปริ มาณ เงื่อน ไข การ เงิน 1. บิ๊กซี 1. โลตัส 1. เดอะมอล์ล 1. คาร์ฟู 1. แม็คโค 1. อื่น ๆ 1. การค้ารูปแบบใหม่

14 รายการ ส่วนลด การค้า ส่วน ลด สินค้า ส่วน ลด ปริ มาณ เงื่อน ไข การ เงิน 1. บิ๊กซี 1. โลตัส 1. เดอะมอล์ล 1. คาร์ฟู 1. แม็คโค 1. อื่น ๆ 2. การค้ารูปแบบเดิม

15 รายการ ตรา สินค้า ลด ราคา ชิม ฟรี แจก สินค้า ตัวอย่ าง ขายยก ถุง / ลัง งาน เทศกาล 1. นักท่องเที่ยว 2. รถเล็ก ( กะบะ ) 3. ชุมชนท้องถิ่น 4. หน่วยงานราชการ 5. ภาคเอกชน 7. ริมทาง 3. ค้าปลีก

16 ต่างประเทศ เครดิ ต การค้ า ร่วม มือกับ หน่วยงาน ราชการ ส่วนลด ออกร้าน ณ ต่างประเทศ นายกหน้า ตัวแทนจัดจำหน่าย 4. ต่างประเทศ

17 จบการนำเสนอเรื่อง การ ส่งเสริมการขาย


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการ ขาย. เพิ่มตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google