งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Books of Original Entry) คือ สมุดที่ใช้จดบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกบันทึกเป็นประจำวัน เรียงตามลำดับเวลาก่อนหลัง ประโยชน์ของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 1. ค้นหาดูได้ง่าย 2. ประหยัดเวลาและแรงงานในการจัดทำบัญชี 3. ช่วยพิจารณารายการที่บันทึกในสมุดรายวัน เกี่ยวกับถูกต้องของบัญชี 4. ค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายและสะดวก

2 ประเภทของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
1. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) 2.1 สมุดรายวันขายสินค้า 2.2 สมุดรายวันซื้อสินค้า 2.3 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย 2.4 สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ 2.5 สมุดรายวันรับเงิน 2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน 1. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) 2.1 สมุดรายวันขายสินค้า 2.2 สมุดรายวันซื้อสินค้า 2.3 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย 2.4 สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ 2.5 สมุดรายวันรับเงิน 2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน

3 กลับ

4 กลับ

5 กลับ

6 สมุดรายวันรับคืนและส่วนลดจ่าย
วันที่ เลขที่ credit Memo ชื่อลูกหนี้ หน้าบัญชี เดบิต เครดิต ลูกหนี้ รับคืนสินค้า ภาษีขาย กลับ

7 สมุดรายวันส่งคืนและส่วนลดรับ
วันที่ เลขที่ Debit Memo ชื่อเจ้าหนี้ หน้าบัญชี เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต ส่งคืนสินค้า ภาษีซื้อ กลับ

8 กลับ

9 กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google