งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BA2301 หลักการตลาด การค้าปลีกและการค้าส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BA2301 หลักการตลาด การค้าปลีกและการค้าส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BA2301 หลักการตลาด การค้าปลีกและการค้าส่ง
12 SEP 2011 บทที่ 11 การค้าปลีกและการค้าส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING อาจารย์ ปิยะรัช บรรณสินธุ์

2 หัวข้อเนื้อหาประจำบท
การค้าปลีก ประเภทของผู้ค้าปลีก การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าปลีก การค้าส่ง ประเภทของผู้ค้าส่ง การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

3 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ อธิบายประเภทและหน้าที่ของการตลาดค้าปลีกได้ อธิบายปัจจัยใรการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าปลีกได้ อธิบายประเภทและหน้าที่ของการตลาดค้าส่งได้ อธิบายปัจจัยใรการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าส่งได้ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

4 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
การค้าปลีก การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง ทุกๆ กิจกรรมที่ขายสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

5 ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ร้านมหสรรพสินค้าSuperstore
ประเภทของผู้ค้าปลีก แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ห้างสรรพสินค้า ร้านสรรพาหาร Supermarket ร้านสะดวกซื้อ ร้านมหสรรพสินค้าSuperstore Discount Store Off-price Retailer Non-store แบ่งตามราคา 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

6 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
1. Specialty Story เป็นร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านขายหนังสือ ร้านขายดอกไม้ ร้านขายไอศรีม ร้านกาแฟ ร้านขายยา ร้านขายคอมพิวเตอร์ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

7 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
2. Department Store ห้างสรรพสินค้า มีสินค้าหลายๆ สายผลิตภัณฑ์ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องตกแต่งบ้าน จัดเป็นแผนกๆ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

8 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
3. Supermarket ร้านสรรพาหาร หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ให้ลูกค้าบริการตนเอง ร้านจะบริการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารสดและแห้ง ของใช้ประจำวัน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

9 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
4. Convenience Store ร้านสะดวกซื้อ เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในชุมชน ขายสินค้าประเภทอาหารสดและแห้ง และของใช้ประจำวัน แต่เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขายดีและสะดวกซื้อเท่านั้น 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

10 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
5. Superstore ร้านมหสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนสอนพิเศษ ฯลฯ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

11 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
6. Discount Store ร้ายขายสินค้าราคาต่ำ ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาต่ำ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

12 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
7. Off-price Retailer ขายสินค้าปกติมีคุณภาพดี แต่มักเป็นส่วนที่เหลือหรือตกรุ่น หรือได้ราคาพิเศษจากผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคา มี 3 ประเภท ผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคาที่ดำเนินงานโดยอิสระ ร้านค้าปลีกจากโรงงาน ร้านคลังสินค้าจำกัดเฉพาะสมาชิก 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

13 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก
ตลาดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายก่อน เช่น เน้นผู้ซื้อระดับบน ระดับกลาง หรือระดับล่าง แล้วจึงตัดสินใจวางตำแหน่งทางการตลาดนั้นๆ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

14 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์และบริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริการ บรรยากาศของร้าน ราคา กำไรต่อหน่วยสูง แต่ขายได้ปริมาณต่ำ กำไรต่อหน่วยต่ำ แต่ขายได้ปริมาณมาก 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

15 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก
สถานที่ ทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกมีความสำคัญต่อการดึงดูดใจลูกค้า การส่งเสริมการตลาด ผู้ค้าปลีกนิยมใช้เครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ในการเข้าถึงลูกค้า 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

16 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
การค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึงทุกๆ กิจกรรมที่ผู้ค้าส่งขายสินค้าและบริการไปสู่ผู้ค้าปลีกที่ซื้อสินค้าไปขายต่อ หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ซื้อไปใช้ในการทำธุรกิจ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

17 ขายเป็นเงินสด และขนสินค้ากลับเอง สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร
ประเภทของผู้ค้าส่ง 1. ผู้ค้าส่งอิสระ บริการเต็มรูปแบบ พ่อค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย บริการอย่างจำกัด ขายเป็นเงินสด และขนสินค้ากลับเอง ผู้ค้าส่งรถบรรทุก สินค้าไม่ผ่านมือ สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร สหกรณ์ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งทางไปษณีย์ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

18 3. สาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิต
ประเภทของผู้ค้าส่ง 2. นายหน้าและตัวแทน นายหน้า ตัวแทน 3. สาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิต สำนักงานขาย สำนักกงานซื้อ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

19 การตัดสินใจของผู้ค้าส่ง
BA2301 หลักการตลาด 12 SEP 2011 การตัดสินใจของผู้ค้าส่ง สินค้าและบริการ เลือกเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้มาก คอยดูแลว่ามีบริการใดมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้า บริการใดต้องยกเลิก การกำหนดราคา นิยมกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING อาจารย์ ปิยะรัช บรรณสินธุ์

20 การตัดสินใจของผู้ค้าส่ง
ด้านการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย ทำเลต้องมีค่าเช่าต่ำ เงินลงทุนในอาคารไม่สูงเกินไป เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่มากเกินไป ปัจจุบันมีคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบสั่งซื้อออนไลน์ การส่งเสริมการตลาด ผู้ค้าส่งมักไม่สนใจการการส่งเสริมการตลาดเท่าใดนัก แต่จะใช้แค่การส่งเสริมการขายและการขายโดยพนักงาน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING


ดาวน์โหลด ppt BA2301 หลักการตลาด การค้าปลีกและการค้าส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google