งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใส่ Username และ Password รายงานการขายและรายงานจ่ายเงิน [ คลิกที่นี่ ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใส่ Username และ Password รายงานการขายและรายงานจ่ายเงิน [ คลิกที่นี่ ]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ใส่ Username และ Password

3 รายงานการขายและรายงานจ่ายเงิน [ คลิกที่นี่ ]

4 รายงานเช็คคงค้าง [ คลิกที่นี่ ]

5 รายงานใบส่งคืนสินค้าที่ยังไม่ได้รับใบลดหนี้ [ คลิกที่นี่ ]

6 รายงานระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้รับใบลดหนี้ [ คลิกที่นี่ ]

7 รายงานเช็คคงค้าง [ คลิกที่นี่ ]

8 รายงาน RTV Note สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณีส่งคืนปกติ [ คลิกที่นี่ ]

9 รายงาน RTV Note & Invoice สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณี Auto Return [ คลิกที่นี่ ] รายงาน RTV Note & Invoice สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณี Auto Return [ คลิกที่นี่ ]

10 รายงาน RTV Note ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณีส่งคืนปกติ [ คลิกที่นี่ ] รายงาน RTV Note ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณีส่งคืนปกติ [ คลิกที่นี่ ]

11 รายงาน RTV Note & Invoice ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้นำส่ง ใบลดหนี้กรณี Auto Return [ คลิกที่นี่ ] รายงาน RTV Note & Invoice ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้นำส่ง ใบลดหนี้กรณี Auto Return [ คลิกที่นี่ ]

12 รายงานการจ่ายเงินค่าสินค้า [ คลิกที่นี่ ]


ดาวน์โหลด ppt ใส่ Username และ Password รายงานการขายและรายงานจ่ายเงิน [ คลิกที่นี่ ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google