งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน Shopping Cart + Payment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน Shopping Cart + Payment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน Shopping Cart + Payment

2 เนื้อหา องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบตะกร้า
รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต ข้อควรระวังในการชำระเงิน

3 ตะกร้าสินค้า(Shopping Cart )
เป็นชื่อที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนรถเข็นสินค้าที่ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือกสินค้าบนเว็บไซต์ คือเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆของสินค้าทุกชิ้นที่ถูกเลือกไว้แล้ว เช่น รหัสสินค้า ราคา และจำนวนสินค้า ในขณะที่ลูกค้ากำลังเลือกสินค้าอื่นอยู่หรืออยู่ระหว่างรอชำระเงิน ระบบนี้จะเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ ย้ายสินค้าเดิมออก หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบชำระเงิน

4 ลักษณะการใช้งานที่เคยชิน
เลือกรายการ สินค้าจาก Online Catalog สั่งซื้อสินค้าโดยคลิก Order เพื่อหยอดสินค้า ลงตะกร้า Check Out หรือการคำนวณสินค้า และค่าขนส่ง จ่ายเงินผ่าน ระบบบัตรเครดิต

5 องค์ประกอบของระบบตะกร้า
Shopping Cart (ระบบตะกร้า) Online Catalog System Price Calculate Payment ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจาก Online Catalog แล้วนำมาคำนวณราคาสินค้า รวมค่าขนส่งแล้วส่งต่อไปยังระบบการชำระเงิน

6 องค์ประกอบของระบบตะกร้า
โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP Shopping Cart (ระบบตะกร้า) Online Catalog System Price Calculate System Payment System

7 องค์ประกอบของระบบตะกร้า
องค์ประกอบหลักของระบบตะกร้า การรับสินค้าเข้ารถเข็น การรับชำระเงิน

8 ระบบตะกร้าหรือรถเข็น
โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ ระบบแบบเติมตัวเลขจำนวนสินค้า

9 ระบบตะกร้าหรือรถเข็น
โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ ระบบคลิกหยอดสินค้าลงตะกร้าที่ละชิ้น

10 ระบบตะกร้าหรือรถเข็น
การคลิกส่งสินค้าในแต่ละครั้งของทั้ง 2 แบบจะเป็นการส่งรหัสสินค้า, ราคา และข้อมูลอื่นๆ เข้าไปยังโปรแกรมประมวลผล เพื่อคำนวณยอดเงินและแสดงรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว

11 ระบบตะกร้าหรือรถเข็น
โปรแกรมการประมวลผล CGI,ASP,PHP Click เพื่อซื้อ รหัส,ราคา ข้อมูลอื่นๆ

12 การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จัดสร้างเว็บเพจ จัดตั้งตะกร้า/ รถเข็นบนเว็บเพจ กำหนดค่าต่างๆ ให้ตะกร้า/รถเข็ (รหัส,ขนาด,ราคา, ค่าขนส่ง,ค่าจัดการต่างๆ) A

13 การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
A สมัครเป็นร้านค้า รับบัตรเครดิต สมัครขอใช้ระบบ SSL สร้างฟอร์มสำหรับ การสั่งซื้อ ใส่บัตรเครดิตใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ติดตั้งระบบ SSL สำหรับชำระเงิน บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ นำเว็บเพจขึ้นติดตั้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ติดตั้ง SSL แล้ว

14 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้าน
Online Catalog สั่งซื้อ/ใส่สินค้าลงในตะกร้า ตะกร้า/รถเข็น ชำระเงิน ส่งใบขอซื้อไปยังผู้ขาย เข้ารหัสการชำระเงิน ด้วย SSL

15 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้าน
ส่งข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้ขาย ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูล การขนส่งให้ผู้ขาย ส่งให้คนอื่นหรือไม่ ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูล การขนส่งเพื่อยืนยันไปยังผู้ซื้อ ข้อมูลการขนส่ง เพิ่มเติม เรียบร้อย ขอบคุณ ส่งข้อมูลการขนส่งเพิ่มเติมไปยังผู้ขาย

16 ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน
มีส่วนสำคัญ 2 จุด การคำนวณเงินค่าสินค้าเมื่อมีการ Check Out ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

17 ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน
การคำนวณเงินค่าสินค้าที่ดีจะต้อง สามารถคำนวณเงินแยกแสดงเป็นค่าต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ควรมีความยืดหยุ่นในการแสดงผล หรือเพิ่มการประมวลผลอื่นได้ เช่น คิดในเรื่องของส่วนลดอัตโนมัติตามปริมาณสินค้า สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อที่เป็นสมาชิก และที่ลืมไม่ได้คือ “ระบบรักษาความปลอดภัย”

18 ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่นิยมใช้โดยทั่วไปจะใช้ระบบ SSL (Secure Socket Layer) - โดยต้องจดทะเบียนกับ VeriSign ( เพื่อให้ได้กุญแจสำหรับเข้ารหัสซึ่งจะทำให้ Browser รู้จักและทำการเข้ารหัส

19 ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน
ทำไมไม่ใช่ SET ??? ทางปฏิบัติจริงยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยธนาคารต้องเป็นผู้ลงทุน ร้านค้าจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน SSL ผู้ซื้อก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน ยังไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้

20 รูปแบบของตะกร้า ตะกร้าแบบรวมราคาขนส่ง ตะกร้าแบบระบบเฟรม
ตะกร้าแบบ Pop-up ตะกร้าแบบค้าส่ง ตะกร้าแบบเพิ่มยอดขาย ตะกร้าแบบเพื่อการส่งออก ตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่าย ตะกร้าแบบลับเฉพาะ

21 ตะกร้าแบบรวมค่าขนส่ง

22 ตะกร้าแบบเฟรม

23 ตะกร้าแบบ Pop-up

24 ตะกร้าแบบค้าส่ง Minimum Order และตั้งราคาแบบ F.O.B

25 ตะกร้าแบบเพิ่มยอดขาย
เป็นระบบตะกร้าที่จะคำนวณส่วนลดให้ โดยเมื่อปริมาณของสินค้าถึงระดับที่กำหนดจะได้รับส่วนลดทันที เช่น เมื่อซื้อ เก้าอี้ครบ 20 ตัวจะได้รับส่วนลด 10% หรือเป็นการขายแบบผูกขาด เช่น เมื่อซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จะต้องซื้อเก้าอี้ไปด้วย

26 ตะกร้าแบบส่งออก

27 ตะกร้าแบบส่งออก

28 ตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่าย
เป็นตะกร้าที่ใช้เฉพาะกลุ่ม โดยผู้ใช้จะเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้า ระบบตะกร้าแบบนี้จะมีระบบการยืนยันการสั่งซื้อ, การใช้ชื่อและ รหัสผ่านในการเข้ามาซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบถึงตัวตนจริงของตัวแทนจำหน่าย และมีการแบ่งประเภทและคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย

29 ตะกร้าแบบลับเฉพาะ มีลักษณะเดียวกับตะกร้าแบบส่งออก ต่างกันเพียงแต่จะปิดราคาไว้ให้เฉพาะสมาชิกหรือผู้ที่รู้จักเท่านั้นจึงจะเข้ามาได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักจะต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสในการ login เพื่อเข้าไปซื้อสินค้า

30 ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้
เป็นตะกร้าที่สามารถปรับเปลี่ยน Spec. หรือคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าที่สั่งซื้อได้และสามารถคำนวณราคาของสินค้าตามคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนไปได้

31 ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้

32 วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิต
Credit Card การโอนเงินผ่านทางธนาคาร E-Money หรือ E-Cash

33 วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิต
ปัญหาการใช้บัตรเครดิตของไทย มีธนาคารที่เปิดรับบัตรเครดิตทางเว็บอย่างเป็นทางการน้อย ธนาคารที่รับยังจำกัดขอบเขตอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหักค่าคอมมิชชั่น 5-10% ของยอดแต่ละรายการ ต้องมีเงินฝากค้ำประกัน

34 ขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิต
1. เขียนโครงการอย่างย่อโดยระบุจุดประสงค์ของร้าน 2. แจ้งลักษณะของสินค้า จุดแข็ง การบรรจุ การขนส่ง 3. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 4. พิมพ์ตัวอย่างเว็บและแจ้ง URL 5. แจ้งเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหารต่อลูกค้าและธนาคาร 6. มีนโยบายการส่งสินค้า การประกันภัย การรับคืนสินค้า 7. ทีมงาน และ Company Profile

35 ขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิต
8. แสดงสถานะทางการเงิน 9. พยากรณ์ยอดขายที่จะได้รับต่อเดือน และต่อปี 10. เตรียมสัญญาการสั่งซื้อหรือการผลิตสินค้าจาก Supplier

36 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน Shopping Cart + Payment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google