งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ

2 วัตถุประสงค์ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกรายย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการบริหารแบบสมัยใหม่ 2. เปิดโอกาสให้เกิดร้านค้าปลีกรายใหม่ ด้วยเงินลงทุนที่น้อยที่สุด และสามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้ แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละราย 3. สร้างช่องทางให้เกิดรายได้หรืออาชีพเสริมของครอบครัว และใช้ทรัพยากรที่ครอบครัวมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(สถานที่ และ บุคลากร)

3 ลักษณะโครงการ 1. เป็นร้านร้านขนาดเล็กตั้งแต่ 1 คูหา – 2 คูหา ที่มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะชุมชนและมีสินค้าหลากหลายให้เลือกสัน 2. อยู่ในทำเลย่านชุมชน เช่น ปากซอยเข้าหมู่บ้าน ใต้หอพัก จุดศูนย์รวมของหมู่บ้าน ฯลฯ

4 ลักษณะโครงการ 3. ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกขั้นตอนของธุรกิจ ตั้งแต่วินิจฉัยทำเลที่ตั้งการจัดผังในร้าน จัดเรียงสินค้า ตบแต่งหน้าร้าน การวางระบบการควบคุมการขาย และสินค้าคงเหลือ ความรู้ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และหลักการดูแลพัฒนาธุรกิจ 4. ผู้ร่วมโครงการสามารถรู้ผลการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเสียหายของธุรกิจ

5 ลักษณะโครงการ 5. ผู้ร่วมโครงการไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนด์ไชร์
6. ผู้ร่วมโครงการสามารถสั่งสินค้าได้โดยทางแฟกซ์ ทางอินเตอร์เน็ท และทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ โดยที่ผู้ร่วมโครงการไม่ต้องเสียเวลาในการวิ่งหาซื้อสินค้าเข้าร้านเอง 7. สินค้าที่ซื้อผ่านบริษัทสามารถส่งคืนได้เป็นส่วนใหญ่**

6 ลักษณะโครงการ 8. ผู้ร่วมโครงการควรจะดูแลกิจการด้วยตนเอง
หรือ โดยญาติ พี่น้องที่ใกล้ชิด 9. ผู้ร่วมโครงการมีอิสระในการดูแลกิจการของตนเองอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบายราคามีบริษัทกำหนด 10. บริษัทจัดส่งเจ้าหน้าที่ BP (Business Promoter) เข้าไปแนะนำส่งเสริมธุรกิจให้ทุกเดือน

7 ลักษณะโครงการ 11. บริษัทมีบริการเสริมอื่นๆให้ผู้ร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ร่วมโครงการ ในราคาพิเศษ เช่นบริการช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมในธุรกิจ บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ 12. บริหารจัดการง่าย แม้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

8 คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ประกอบการเดิมที่มีต้องการพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจัง 2. ผู้ที่สนใจต้องการจะประกอบการธุรกิจด้านนี้อย่างจริงจัง(ผู้ประกอบการใหม่) 3. มีทำเลการค้าเป็นของตนเอง 4. มีแนวคิดที่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานของโครงการ 5. มีแหล่งเงินทุน 6. มีเวลาดูแลธุรกิจด้วยตนเอง หรือมีญาติพี่น้องใกล้ชิดดูแลธุรกิจแทนอย่างใกล้ชิด 7. มีวินัยทางการเงินที่ดี

9 เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 700,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ระบบขายปลีก พร้อมอบรมวิธีการจัดการร้าน 200,000 บาท หน้าร้าน สำนักงาน ADSL MODEM โดยองค์การโทรศัพท์เพื่อใช้ต่ออินเตอร์เน็ต ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการขาย (POS) ข้อมูลสินค้าจากเอกภาพผ่าน Thumb Drive Thumb Drive ระบบ LAN ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Dot Matrix กล้อง #1 กล้อง #2 กล้อง #3 กล้อง #4 เครื่องบันทึกภาพ มอนิเตอร์

10 สินค้าเตรียมเปิดร้าน 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน)
เงินลงทุน สินค้าเตรียมเปิดร้าน 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน)

11 กำไรจากการขายสินค้าเฉลี่ย 10 - 15%
อัตราผลตอบแทน กำไรจากการขายสินค้าเฉลี่ย %

12 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้ารองรับงานสาขา

13 จบการนำเสนอ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google