งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
(กรณีศึกษาระบบ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจองห้องพักโรงแรม)

2 ภาพรวมของธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับสูงสุดให้แก่ลูกค้า รูปแบบการดำเนินธุรกิจเน้น การบริการที่เป็นเลิศ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างความสะดวกสบาย ความสวยงามของสถานที่ กำไรสูงสุด

3 ระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
ระบบเดิม แผ่นพับโฆษณา ออกบู้ท แสดงสินค้า โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โฆษณาผ่านป้ายแสดงสินค้า ร่วมมือกันพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น บริษัททัวร์ รถเช่าต่าง ๆ)

4 ระบบการจองห้องพักของโรงแรม
ระบบเดิม โทรสำรวจราคา จองห้องพัก เดินเข้ามาจองห้องพัก

5 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบโฆษณา
จัดทำรูปแบบการนำเสนอแบบสื่อผสม (multimedia) เช่น CD-ROM จัดทำเวปไซต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

6 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการจองห้องพัก
จองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้า เวปไซต์ เลือกโรงแรม เลือกแบบห้อง ตรวจสอบราคา ยืนยันการจอง ข้อมูลการชำระเงิน กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกห้อง

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบจองห้องพักในโรงแรม
ลูกค้าจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ลูกค้าสามารถมองเห็นห้องพักจริงก่อนเข้าพัก ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบห้องพักได้ด้วยตนเอง ประหยัดต้นทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประหยัดเวลาในการดำเนินการจองห้องพัก ลดความยุ่งยากซับซ้อนของพนักงานในการจองห้องพักให้ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สร้างพันธมิตรการค้า สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การ

8 กรณีศึกษาและตัวอย่างโรงแรมที่นำระบบการจองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้
Novotel Central Sukhontha Hotel in Songkhla หรือล โรงแรมนิวซีซันโฮเตล หาดใหญ่ จากเว็บไซต์ Atsiam.com

9 ปัจจัยที่ทำให้ระบบการจองโรงแรมที่พักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประสบความสำเร็จ (Critical Success Factors)
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทั้งของโรงแรมและลูกค้า ความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การนำเสนอ (รูปแบบหน้าจอเวป) สวยงาม น่าสนใจ ระบบการจองมีความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพของระบบการจองโรงแรมห้องพัก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า (เช่น การรักษาความปลอดภัย, การรับประกันความพอใจ) ราคา / โปรโมชั่น ที่ถูกกว่าการ walk in

10 ปัจจัยที่ทำให้ระบบการจองโรงแรมที่พักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประสบความสำเร็จ (Critical Success Factors)
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทั้งของโรงแรมและลูกค้า ความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การนำเสนอ (รูปแบบหน้าจอเวป) สวยงาม น่าสนใจ ระบบการจองมีความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพของระบบการจองโรงแรมห้องพัก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า (เช่น การรักษาความปลอดภัย, การรับประกันความพอใจ) ราคา / โปรโมชั่น ที่ถูกกว่าการ walk in

11 ตัวอย่างเวปไซต์ หรือกระบวนการทำงาน
นำเสนอตัวอย่างเวปไซต์ หรือกระบวนการทำงานของระบบ

12 เกณฑ์การประเมินรายงาน
P ชิ้นงาน (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ) Q คุณภาพ (เนื้อหาที่นำเสนอ) C ค่าใช้จ่าย D การส่งมอบ S ความปลอดภัย (ไวรัส คอมพิวเตอร์) M ความร่วมมือร่วมใจภายในกลุ่ม (รูปแบบของเนื้อหาในรายงาน) E สิ่งแวดล้อม (เล่มรายงาน) E จริยธรรม (การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล, ลิขสิทธิ์) L การเรียนรู้ (สิ่งที่ได้รับจากการทำรายงานชิ้นนี้)

13 เอกสารที่นักศึกษาต้องทำ
นำเสนอรายงานในหัวข้อที่นักศึกษาได้รับ รูปเล่มรายงาน (Print มาจากเอกสาร Word) ไฟล์ บันทึกลง CD ไฟล์เอกสาร เวิร์ด ไฟล์ Presentation


ดาวน์โหลด ppt การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google