งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบริหารสินค้า (หนังสือไทย) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบริหารสินค้า (หนังสือไทย) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบริหารสินค้า (หนังสือไทย) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สั่งซื้อเติมเต็มหน้าร้านทุกสาขา
หน้าที่หลัก สรรหาหนังสือใหม่ สั่งซื้อเติมเต็มหน้าร้านทุกสาขา และเครือข่าย ติดตามสินค้า ORDER TO ORDER

3 จัดโปรโมชั่นร้านส่งเสริมการขาย
จัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์

4 จัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ

5 ลูกค้าได้รับหนังสือทันเวลา
ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับหนังสือทันเวลา

6 ที่มาของโครงการ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ
สร้างและขยายชื่อเสียงของ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ORDER TO ORDER ภายใน 3 วัน กทม (ค่าปัจจุบัน 60% จากการเสนอซื้อ) 80% จากการเสนอซื้อ ORDER TO ORDER ภายใน 7 วัน ตจว (ค่าปัจจุบัน 50% จากการเสนอซื้อ)

8 SALE ไม่ได้เช็คสต็อกสินค้า
สรุปผล การวิเคราะห์สาเหตุ ส่งของไม่ทันกำหนด SALE ไม่ได้เช็คสต็อกสินค้า

9 สาเหตุมาจาก สำนักพิมพ์ส่งหนังสือไม่ทันกำหนด
สาเหตุมาจาก สำนักพิมพ์ส่งหนังสือไม่ทันกำหนด กิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ สินค้าที่ลูกค้าจอง กระบวนการ โดยใช้รายงานติดตามการสั่งซื้อ กิจกรรม วิธีส่งใบสั่งซื้อที่รวดเร็วสอดคล้องกับผู้รับ กระบวนการ เพิ่มการส่งผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นสื่อสังคมออนไลน์ ตรงกับผู้รับ

10 ตัวอย่าง วิธีการส่งใบสั่งซื้อที่รวดเร็ว
ทันสมัยตรงกับผู้รับ

11 สาเหตุมาจาก SALE ไม่ได้เช็คสต็อกสินค้า
กิจกรรม ประสานงานกับ พนักงานขาย ให้เช็คสต็อกสินค้า ทุกครั้งก่อนเสนอซื้อในระบบ กระบวนการ ใช้แบบฟอร์ม ใบสอบถามราคาและสต็อก

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตอบคำถามให้กับพนักงานขายได้
สำนักพิมพ์ได้รับใบสั่งซื้อเร็วขึ้น และส่งสินค้าได้เร็วขึ้น

13 ตัวชี้วัด:อัตราการส่งสินค้าได้ทันเวลา
ก่อนการดำเนินการ - ทีมขายได้รับสินค้าทันกำหนด 60% หลังการดำเนินการ - ทีมขายได้รับสินค้าทันกำหนด 80%

14


ดาวน์โหลด ppt แผนกบริหารสินค้า (หนังสือไทย) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google