งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 รายงาน 5 ลำดับโรคพบบ่อย ของผู้ป่วย ใน 1. Senile cataract 36 ราย 2. Acute appendicitis 9 ราย 3. Diarrhea and gastroenteritis 10 ราย 4. Acute bronchitis 8 ราย 5. Inguinal hernia 8 ราย ประจำเดือน ตุลาคม 2550

3 รายงาน 5 ลำดับโรคพบบ่อย ของผู้ป่วย นอก 1. Essential (primary) Hypertension 891 ราย ประจำเดือน ตุลาคม 2550 2. Non-insulin-depend diabetes mellitus 401 ราย 3. Disorders of lipoprotein metabolism 333 ราย 4. Acute upper respiratory infections 250 ราย 5. Dyspepsia 156 ราย

4 สถิติผู้มารับบริการสถิติผู้มารับบริการ จำนว น เดือ น

5 บุคลา กร พยาบาลพยาบาล ผู้ช่วย พยาบาล จำนว น ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ พนักงานเปลพนักงานเปล พนักงานขับ รถ คนงานคนงาน 145145 33 7676 99 44 22 อายุ เฉลี่ย ข้อมูลบุคลากร ประสบกา รณ์ ทำงาน เฉลี่ย 28.4428.44 24.5624.56 26.8926.89 30.6330.63 36.0036.00 38.5038.50 5.765.76 5.005.00 5.305.30 5.005.00 10.0010.00 4.004.00


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google