งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา – น. ของทุกวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา – น. ของทุกวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน
OZONE ประจำเดือน มกราคม 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา – น. ของทุกวัน

2 Main Menu ห้องพยาบาล อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7
อาคาร 8

3 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล จะทำการอบโอโซน ทุกวันจันทร์ค่ะ อาคาร 2 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาคาร 2 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 - ห้องบันทึกเสียง วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 - ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ฯ 1 - ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ฯ 2 วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2553 ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ฯ 3 ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ฯ 4 อาคาร 3 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

5 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาคาร 3 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553 - ห้อง คณ.บช. - ห้อง คณ.ศศ. วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 - ห้อง คณ.บธ. หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม อาคาร 4 Main Menu

6 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาคาร 4 วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553 - ห้อง คณ.มน. วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553 - ห้อง ผอ.ภษ. - ห้อง คณ.นต. อาคาร 5 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาคาร 5 วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2553 - แผนกบริการค้นคว้าและวิจัย - แผนกบริการสารสนเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553 - ห้องค้นคว้า 7 – 13 - พื้นที่บริการคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553 - สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาคาร 6 วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553 ห้องละหมาด ห้องประชุม SC อาคาร 7 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

9 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 - ห้องเรียน 762 วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553 - ห้องเรียน 761 - Student Lounge. วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2553 - ห้องนิทรรศการศิลปะ 2 - แผนกบริการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2553 - แผนกธุรการวิทยาลัยนานาชาติ 741 - ห้อง คณ.วนช. อาคาร 7 วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553 - ห้องผู้ประสานงานสาขาวิชาวิทยาลัยนานาชาติ - ห้องนิทรรศการศิลปะ 1 วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553 - สำนักงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 721 วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 - ห้องควบคุมระบบอาคาร - BU Cafée อาคาร 8 Main Menu หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

10 หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2553 ห้องดนตรีสากล วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553 ห้องศิลปกรรม ห้องพักอาจารย์ 851 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553 ห้องคณบดี ชั้น 5 ห้องคณบดี ชั้น 4 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553 ห้องพักอาจารย์ 841 ห้องโรงพิมพ์และโรเนียว อาคาร 8 วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2553 แผนกตำราและคำสอน ห้องตรวจข้อสอบ 1 วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553 ห้องตรวจข้อสอบ 2 แผนกพัสดุ วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553 แผนกยานพาหนะ วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 - ห้องพักพนักงานขับรถ หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Main Menu

11 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท โทร. 1960
อบโอโซนครั้งต่อไป เดือน กุมภาพันธ์ 2553 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท โทร. 1960 Main Menu


ดาวน์โหลด ppt การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา – น. ของทุกวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google