งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 3 การเขียนเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3

2 การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 80 : 20
การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 80 : 20 80 : เวลาเรียน 10 คะแนน พฤติกรรม 10 คะแนน งาน, ใบงาน 60 คะแนน 20 : สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

3 การหักคะแนน การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ 5 คะแนน
การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ คะแนน การขาดเรียน ครั้ง “ คะแนน การนำอาหารเข้ามาทานในห้องคอมฯ คะแนน การทิ้งขยะ ในห้องคอมฯ ชิ้นละ คะแนน ไม่ Turn off หลังเลิกเรียน คะแนน ทำลาย ขีด-เขียนโต๊ะหรือเครื่องคอมฯ ปรับตก พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว คะแนน

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Internet
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Internet

5 ทดสอบก่อนเรียน WWW. (World Wide Web) คืออะไร เว็บเพจ คืออะไร เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คืออะไร เว็บไซต์คืออะไร โฮมเพจ (Home Page) คืออะไร

6 WWW. (World Wide Web) คืออะไร
World Wide Web หรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้ (กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ใน World Wide Web โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Firefox

7 เว็บเพจ คืออะไร เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

8 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คืออะไร
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ

9 เว็บเบราว์เซอร์ ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safar

10 เว็บไซต์คืออะไร เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น , , เป็นต้น

11 โฮมเพจ (Home Page) คืออะไร
โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตยสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

12 ภาษา HTML HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide-Web :WWW ( Web) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (Internet) รูปแบบหนึ่ง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่นๆ จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน ด้วยชุดคำสั่งต่างๆ เพื่อให้แสดงผลออกมาคล้ายกับ สิ่งพิมพ์ สไลด์ หรือ แบบมัลติมีเดีย

13 โครงสร้างของภาษา HTML
<html> --- TAG เปิดภาษา HTML --- <head> <title>….ข้อความที่ต้องการแสดง ….</title> </head> --- ส่วนหัวของ HTML --- <body bgcolor="#FFFFFF"> --- ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่รายละเอียดของโฮมเพจ --- </body> </html> --- TAG ปิด HTML ---

14 การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver
หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver การเรียกใช้งาน Dreamweaver CS3 การสร้าง Site เพื่อเก็บงาน การบันทึกเอกสาร .html

15 การเรียกใช้งาน Dreamweaver CS3
เข้าที่ Start > All Programs> Adobe Master Collection CS3 >Adobe Dreamweaver CS3 หรือ คลิ๊กที่ Icon Adobe Dreamweaver CS3

16 การสร้าง Site เพื่อเก็บงาน
คลิ๊กที่ เมนู Site > New Site..

17 การบันทึกเอกสาร .html


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google