งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer, Netscape, Opera) สามารถแปลงคำสั่ง แสดงผลในลักษณะของรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่สร้างจะมีนามสกุล .html หรือ .htm การสร้างและแก้ไขสามารถใช้โปรแกรม NotePad, WordPad ในวินโดวส์ ลักษณะของไฟล์จะเป็น Text ไฟล์ธรรมดา

2 สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการเขียนโฮมเพจ
ก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมภาษา HTML เพื่อสร้างเว็บเพจ หรือ โฮมเพจ ได้นั้น ต้อง เช็ค ความพร้อม ของอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการ สร้าง ก่อนว่า มีครบหรือไม่ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดตั้งแต่ 486 หรือ pentium ขึ้นไป 2. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 MB 3. พื้นที่ฮาร์ดดิสต์ขนาดไม่น้อยกว่า 20 MB 4. Mouse 5. โปรแกรม Internet Explorer Version 3.0 ขึ้นไป 6. โปรแกรม Netscape Navigator Version 3.0 ขึ้นไป 7. โปรแกรม Notepad

3 คำสั่งของภาษา Html จะอยู่ในเครื่องหมาย < > เสมอ
 ในแต่ละคำสั่ง(tags) ส่วนใหญ่จะมีคำสั่งเปิด < > และคำสั่งปิด </ > เสมอ เช่น <u> ข้อความ </u>  สามารถใช้อักษรตัวใหญ่ หรือตัวเล็กก็ได้ เช่น <BR> หรือ <br> จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

4 ตัวอย่างโครงสร้างภาษา HTML
<HTML> <HEAD> <TITLE> โปรแกรมแรกของ……… </TITLE> </HEAD> <BODY> <!-- สำหรับใส่ข้อความที่ช่วยในการอธิบาย การเขียนคำสั่ง //--> Sawasdee ค่ะ/ครับ นี่คือ Web Page แรกของ………. </BODY> </HTML> หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML

5 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แต่ละคำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย "< >" ซึ่งเราเรียกว่า แทก "TAG" แต่ละคำสั่งจะเป็นการบอกจุดเริ่มต้นของคำสั่ง และจุดสิ้นสุดของคำสั่งจะมีสัญลักษณ์ "</ >"

6 โปรแกรม NotePad เป็น Text Editor (โปรแกรมที่ใส่ข้อมูลได้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข รูปภาพไม่สามารถบันทึกได้) ตัวหนึ่งที่มีมาพร้อมกับ Windows ทุกเวอร์ชั่น เราสามารถเรียกโปรแกรม Notepad ขึ้นมาใช้งานได้โดย คลิกปุ่ม Start เลือกโปรแกรม Programs เลือก Accessories และเลือก NotePad

7 การแสดงผลที่เว็บเบราเซอร์
เลือก Internet Explorer จากนั้นเลือกเมนู File เลือก Open และเลือกชื่อไฟล์ ทีเราตั้งชื่อไว้ อาจะเป็น .html หรือ .htm เลือก Browse เลือกไฟล์งานที่ต้องการ OK

8 รูปแบบขนาดตัวอักษร รูปแบบ <FONT SIZE=x>ข้อความ</FONT> X แทน ขนาดตัวอักษร มีทั้งหมด 7 ขนาด ตั้งแต่ ขนาด 7 ใหญ่สุด ขนาด 1 เล็กสุด

9 ตัวอย่าง <HTML> <HEAD> <TITLE> ขนาดตัวอักษร</TITLE> </HEAD> <BODY> <font size=1>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=2>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=3>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=4>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=5>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=6>ชื่อนักศึกษา</font> <font size=7>ชื่อนักศึกษา</font> </BODY> </HTML>

10


ดาวน์โหลด ppt HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google