งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน Webpage ด้วย HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน Webpage ด้วย HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน Webpage ด้วย HTML
อ.บุษรา ประกอบธรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ By A.Bootsara Prakobtham

2 By A.Bootsara Prakobtham
คำศัพท์พื้นฐาน Homepage เป็นเพจหน้าแรกของเว็บ Webpage เป็นเพจแต่ละหน้าของเอกสาร Website เป็นการนำเอกสารในเพจต่าง ๆ จัดรวมกัน URL เป็นชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต Web Browser เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงเอกสารทางหน้าจอ เช่น Internet Explorer , Nescape communicator, Plawan Browser By A.Bootsara Prakobtham

3 การใช้งาน HTML มี 2 ส่วนหลัก ๆ
เปิดไฟล์ Text Editor พิมพ์คำสั่ง HTML Save file เป็น .htm หรือ .html 2. ทดสอบเพจ(File HTML) เปิดโปรแกรม Web Browser เลือกคำสั่ง Open(ในเมนู File) เพื่อเปิดไฟล์ ค้นหาไฟล์ .htm หรือ .html ที่ต้องการ By A.Bootsara Prakobtham

4 โครงสร้างของ ไฟล์ HTML
<HEAD> ………. </HEAD> กำหนดส่วนหัว <BODY> ……... </BODY> กำหนดเนื้อหา By A.Bootsara Prakobtham

5 Tag(คำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบของ HTML) มี 2 ชนิด
Container Tag ประกอบด้วย Tag เปิด และTag ปิด เช่น <H1> Hello </H1> Empty Tag ประกอบด้วย Tag เปิด อย่างเดียว เช่น <BR> By A.Bootsara Prakobtham

6 By A.Bootsara Prakobtham
Let’s Start!!! By A.Bootsara Prakobtham


ดาวน์โหลด ppt การเขียน Webpage ด้วย HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google