งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 อินเตอร์เน็ต (Internet)

3 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือที่เรียกสั้นๆว่า เว็บ(Web) เป็นบริการข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) องค์ประกอบของเวิลด์ไวด์เว็บ 1. Web Page เว็บเพจ คือ หน้าเว็บที่ใช้แสดงข้อมูลอื่นๆ Home Page หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ต้องใช้พลังในการออกแบบมากที่สุด เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเว็บไซต์ และจะจูงใจให้ผู้เข้าดูเปิดหน้าต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่หน้านี้ 3. Web Site เป็นคำที่ใช้เรียกหน้า Homepage และหน้า Web Page ที่แสดงข้อมูลทั้งหมด

4 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
เว็บ เบราว์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจ หรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอ เมื่อเราเปิดเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์จะดึงขอมูลที่ร้องขอมาจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อโอนข้อมูลมาแสดงผลยังเครื่องของเรา เอกสารข้อมูล HTML เว็บเพจแต่ละหน้า โปรแกรม Internet Explorer

5 เริ่มต้นการสร้างเว็บ
การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บ โดยใช้โปรแกรมต่างๆที่มีความสามารถในการสร้างเว็บเพจ ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น โปรแกรม Macromedia Dreamweaver สร้างขึ้นเอง โดยการเรียนรู้ศึกษาคำสั่งของภาษา HTML แล้วพิมพ์เข้าไปผ่านทางโปรแกรม Text Edittor ใดๆ เช่น Notepad โดยตรง

6 ข้อดีของอินเทอร์เน็ต
หาคำตอบให้ผมทีนะครับ .... ?

7 ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต
ข้อนี้ก้อไม่รู้เหมือนกัน ... ?

8 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
การที่จะสร้างและพัฒนาเว็บและนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ให้คนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์จะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม

9 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 1 การวางแผนการทำงาน การสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องวางแผนการทำงาน ดังนี้ 1.1 ระยะเวลาในการทำงาน 1.2 ทีมงานหรือผู้ร่วมงาน 1.3 งบประมาณ 1.4 อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยงาน 1.5 ปัญหาและอุปสรรค์

10 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ลักษณะโดยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้ใช้งาน เช่น - ข้อมูลข้อความ - ภาพถ่ายหรือภาพวาด - ข้อมูลเสียง - ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

11 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์ คือ การออกแบบและสร้างเว็บเพจ เป็นขั้นตอนการนำเอาข้อมูลที่มีมาสร้างเป็นเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือการสร้างเว็บ หลักสำคัญในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ คือ 3.1 กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ 3.2 เลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้แสดงผล 3.3 วางโครงร่างของเว็บไซต์ 3.4 ออกแบบหน้าตาของเว็บ

12 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 4 ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ คือ การทดสอบแบบออฟไลน์โดยยังไม่ได้นำเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้สร้างได้เห็นหน้าตาของเว็บแบบโดยรวมก่อนที่จะเผยแพร่จริง ขั้นที่ 5 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ การอัพโหลด (Upload) ผ่านการจดทะเบียโดเมนเนมและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก

13 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 6 การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการปรับปรุงเนื้อหา ภาพประกอบ หรือ อัพเดท (Update) เว็บไซต์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google